Tập trung cao độ, quyết tâm “bứt phá” trong công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp

22-08-2019 17:00:00

Tập trung cao độ công sức, trí tuệ, nhân lực và nguồn lực… để triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ nay đến hết năm 2019.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thời gian qua, toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, từ nay đến hết năm vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng BHXH bắt buộc khi phải phát triển thêm được hơn 700.000 người tham gia. Để đẩy mạnh công tác này, BHXH Việt Nam vừa ban hành 02 văn bản 3045/BHXH-BT về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng qua các doanh nghiệp có quyết toán thuế và số 3046/BHXH-BT về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường, đại lý thu. Mục tiêu của các văn bản nhằm công khai, minh bạch quá trình tổ chức, thực hiện và giảm bớt công việc ở một số vị trí của Ngành như việc lập danh sách, cấp mã số, tiếp xúc với doanh nghiệp…

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu, BHXH và Bưu điện các địa phương khẩn trương lập kế hoạch tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại các văn bản về công tác thu vừa ban hành. Các đơn vị: Ban Thu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tài chính Kế toán phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cử đoàn cán bộ xuống địa phương hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc nếu có. Các địa phương cần kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo BHXH một số tỉnh, thành phố khẳng định, sẽ nhanh chóng triển khai các nội dung công việc đã nêu trong 02 văn bản hướng dẫn của Ngành nêu trên. Đồng thời sẽ phối hợp, yêu cầu Bưu điện địa phương có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sớm thiết lập phần mềm theo dõi quá trình phát triển đối tượng…

Với trọng trách được BHXH Việt Nam giao, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương cam kết, ngành Bưu điện sẽ tập trung mọi nguồn lực, xem đây là các nhiệm vụ chính trị, ưu tiên hàng đầu của ngành Bưu điện để cùng cơ quan BHXH triển khai hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra.

 Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định, năm 2019, công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tiếp tục được coi là nhiệm vụ căn cơ, cốt yếu của Ngành. Vì vậy, toàn Ngành cần tập trung mọi phương tiện, con người, nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện cũng như phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Đồng thời, đánh giá nghiêm túc kết quả, hiệu quả triển khai công việc và gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc Bưu điện các địa phương chủ động phối hợp, thực hiện nhiệm vụ được ngành BHXH giao.

Tổng Giám đốc mong muốn “Với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm “bứt phá” trong công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, hết năm 2019, toàn Ngành sẽ phấn đấu đạt được từ 800 nghìn đến 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện và ít nhất 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu Thuế”.

Cũng tại hội nghị, BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp” tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; thời gian thi đua từ 01/9/2019 đến hết ngày 31/12/2019./. 

 

PV (Cổng TTĐT BHXH Việt Nam)


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website