Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Gộp sổ bảo hiểm xã hội
Câu hỏi :

Email: thuyluy.violet@gmail.com

Tên: Thái Thị Thúy Lủy

Địa chỉ: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0935627567

Nội dung:

Trước đây tôi làm việc tại tp.HCM đã có 1 sổ bảo hiểm. Đầu năm 2017 tôi làm việc tại công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn, Bình Định và được công ty làm cho 1 sổ bảo hiểm khác. Hiện nay tôi đã nghỉ việc và muốn được nhận bảo hiểm thất nghiệp thì tôi cần làm thủ tục gì? Mong nhận được phúc đáp sớm.

Cám ơn!

Xem trả lời

Theo nội dung trình bày, thì hiện bạn đang có 02 sổ BHXH; bạn đem 02 sổ BHXH của bạn đến cơ quan BHXH huyện Hoài Nhơn để làm thủ tục gộp sổ BHXH; sau đó bạn đem sổ BHXH và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của bạn đến Văn phòng BHTN và tư vấn giới thiệu việc làm Hoài Nhơn, địa chỉ Khối 5, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định làm để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT