Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội
Câu hỏi :

Email: kimchi0374@gmail.com

Tên: Nguyễn Thị Kim Chi

Địa chỉ: 442/6 Nguyễn Thị Minh Khai Quy Nhơn

Điện thoại: 0977541899

Nội dung:

Công ty tôi muốn đóng BHXH cho người lao động, thủ tục tham gia như thế nào và mức đóng tối thiểu là bao nhiêu?

Xem trả lời

Về vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời như sau:

Căn cứ Điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

I. Về thủ tục tham gia

1. Thành phần hồ sơ

a) Đối với Người lao động:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.

b) Đối với Công ty:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

II. Về mức đóng BHXH

Căn cứ Điều 5 Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, quy định mức đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau

- Mức đóng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc đơn giản nhất (Công ty hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng);

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Để rõ hơn, bạn tải nội dung Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi ban cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT