Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi về chế độ tai nạn lao động
Câu hỏi :

Email: bangtam24072002@gmail.com

Tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Địa chỉ: Phước Lộc, Tuy Phước

Điện thoại: 01643123170

Nội dung:

Đơn vị tôi công tác có 1 trường hợp TNLĐ nặng bị gãy gót chân trong khi làm việc và đang điều trị ngoại trú t/gian trên 3 tháng hiện chưa đi làm lại. Xin hỏi cần làm những thủ tục gì và trình tự như thế nào để người lao động được hưởng quyền lợi theo luật ATVSLĐ.

Xem trả lời

Đơn vị Bạn có người lao động bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc, sau khi điều trị thương tật ổn định và đi làm việc trở lại, thì đơn vị lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo quy định của Luật số 84/2015/QH13 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Thủ tục hồ sơ như sau:

1/ Sổ BHXH

2/ Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do người chủ sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính)

Trong văn bản đề nghị ghi bổ sung vào cuối Điểm 1 của văn bản nội dung:

 - Biên bản điều tra TNLĐ số….ngày…tháng…năm… của đoàn điều tra TNLĐ;

3/ Giấy ra viện sau khi điều trị thương tật ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú, giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

4/ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa ( bản chính).

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT