Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi mức hưởng bảo hiểm y tế
Câu hỏi :

Email: buiquocbao1989@gmail.com

Tên: Bùi Quốc Bảo

Địa chỉ: Nhơn Thành,An Nhơn,Bình Định

Điện thoại: 0963598645

Nội dung:

Bố tôi đang làm cán bộ công chức tại UBND phường Nhơn Thành. nay đang bệnh nằm tại BV tỉnh..bố tôi mua bảo hiểm y tế liên tục đã trên 20 năm, nhưng khi tiền viện phí chỉ được hưởng 80%. giờ cần làm thủ tục gì  hay xác nhận gì của Bảo hiểm xã hội tỉnh để nộp bệnh viện để hưởng mức 100% theo quy định không. Mong trả lời giúp tôi. Cảm ơn.


Xem trả lời

Trường hợp bố của bạn bạn chưa nêu cụ thể lắm nên chúng tôi xin trả lời chung cho bạn hiểu như sau:

Căn cứ theo luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT, tại điểm c, mục 1, điều 22 quy định mức hưởng “100% chi phí khám bệnh chữa bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự tử đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Mặc khác theo quy định tại mục 3 điều 7 Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam quy định “Xuất trình Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm theo mẫu số 05/BHYT ban hành kèm theo quyết định này để được miễn phần cùng chi trả trong năm khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến”.

Như vậy nếu bố bạn đủ những điều kiện nêu trên thì bạn đến BHXH nơi bố bạn đang sinh sống làm giấy xác nhận đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục để xuất trình cho cơ sở KCB đầy đủ thủ tục được hưởng 100% chi phí KCB BHYT của bố bạn.

Trường hợp bố bạn đủ điều kiện mà chưa được hưởng chi phí cùng chi trả tại cơ sở KCB thì bạn có thể mang đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ….liên quan đến năm điều trị đó đến cơ quan BHXH nơi bố bạn sinh sống để được cơ quan BHXH giải quyết theo đúng quy định.

BS. Lê Đình Hoàng (Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT