Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Bảo hiểm xã hội cho người trên 50 tuổi
Câu hỏi :

Email: huongdlmt@yahoo.com

Tên: Lâm Thị Thiên Hương

Địa chỉ: Công ty TNHH du lịch miền trung

Điện thoại: 0256 3946888

Nội dung:

Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2018 thì người lao động 52 tuổi làm việc ở Công ty tư nhân có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không. nếu đóng thì đến tuổi nghỉ hưu sẽ hưởng chế độ như thế nào. Cám ơn.

Xem trả lời

Tại điểm a, b khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định đối tượng tham gia đóng BHXH:

“a. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng”

Như vậy, người lao động 52 tuổi có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên làm việc ở Công ty tư nhân thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trừ trường hợp tại khoản 9, Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tùy thuộc vào thời gian tham gia nếu còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì đóng BHXH tự nguyện 1 lần để hưởng chế độ hưu trí. Nếu thời gian đóng dưới 10 năm thì được đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 10 năm sau đó thực hiện đóng một lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí.

Đặng Văn Lý (Phó Trưởng phòng PT phòng Quản lý thu BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT