Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Câu hỏi :

Email: cnquynhtrang@gmail.com

Tên: Chung Nguyễn Quỳnh Trang

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định - 361 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0906421799

Nội dung:

Tôi hiện đang công tác tại 1 đơn vị nhà nước hành chính sự nghiệp. Hiện trong đơn vị tôi có một số người muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu nhưng hiện người được giao làm bảo hiểm cho mọi người lại lại theo bệnh viện khám chữa bênh ban đầu là bệnh viện cũ mà không theo danh sách đăng ký mới của mọi người và nói mọi người nếu có nhu cầu thì tự xuống bảo hiểm làm. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này những người trong đơn vị tôi cần thay đổi nơi khám chữa bệnh thì thủ tục để thay đổi là gì? Thời gian nhận hồ sơ là khi nào? Hồ sơ được giải quyết bao lâu thì chúng tôi sẽ được cấp thẻ mới? Điều quan trọng là chúng tôi làm trong 1 đơn vị thì những người muốn thay đổi mang hồ sơ từng cá nhân xuống đề nghị thay đổi thì cơ quan Bảo hiểm có giải quyết không hay phải tập trung lại theo đơn vị thì bảo hiểm mới giải quyết?

Xem trả lời

Người tham gia Bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (Khoản 2, Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế)

-Thủ tục hồ sơ gồm:

+Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+Thẻ bảo hiểm y tế

-Thời hạn giải quyết : Không quá 03 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ.

Cá nhân bạn hoặc đơn vị trực tiếp đến cơ quan BHXH nộp hồ sơ hoặc thông qua đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính./.

Nguyễn Minh Cẩn (Trưởng phòng TN & Trả KQ TTHC BHXH tỉnh)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT