Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Chế độ thai sản BHXH
Câu hỏi :

Email: ngocanh2117@gmail.com

Tên: Trần Thị Ngọc Ánh

Địa chỉ: 554 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0906745697

Nội dung:

Người lao động hiện đang có 2 thẻ BHYT, 1 thẻ Hộ gia đình và 1 thẻ DN. Người lao động sinh con vào ngày 01/01/2018, thẻ BHYT của DN bị hết hạn không sử dụng được (chưa được cấp thẻ mới do trùng thẻ) nên sử dụng thẻ hộ gia đình để làm thủ tục xuất viện. Vậy người lao động có được giải quyết chế độ thai sản theo BHXH của Công ty không?

Xem trả lời

Theo quy định của Luật BHYT thì người lao động không được cấp 2 thẻ BHYT, nếu kiểm tra phát hiện thẻ trùng thì Bảo hiểm xã hội  sẽ dừng thẻ BHYT hộ gia đình, cho nên đơn vị sử dụng lao động phải làm thủ tục đề nghị xin cấp thẻ mới cho người lao động đang tham gia BHXH tại Doanh nghiệp.

Còn việc thanh toán chế độ thai sản cho người lao động thì BHXH sẽ đối soát, kiểm tra lại thủ tục, quy trình hồ sơ và điều kiện hưởng, nếu người lao động đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT