Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Giải đáp về đóng bảo hiểm xã hội
Câu hỏi :

Email: Hatbuinaohoakiepthantoi179@gmail.com

Tên: Đinh Chí Thiên

Địa chỉ: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 01696508056

Nội dung:

Từ 2005 tôi làm cty gỗ tôi có tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ đóng được 4 năm 2 tháng, rồi những năm sau tôi ko đóng bảo hiểm nữa cho tới nay 2017 tôi làm cty khác và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, cho tôi hỏi hiện tại tôi làm cty mới được 8 tháng đóng bảo hiểm 8 tháng đó vậy tôi có được phép gộp 8 tháng đó vào sổ, và có được cty bảo hiểm trả tiền thêm 8 tháng đó không?

Xem trả lời

Theo Quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 về Bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH”

Như vậy, thời gian từ 2005 ông đã tham gia đóng BHXH được 4 năm 2 tháng mà chưa được cơ quan BHXH chi trả chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần thì thời gian đó được bảo lưu và cộng dồn với thời gian ông đang tham gia đóng BHXH tại công ty mới. Ông liên hệ với cơ quan BHXH mà đơn vị của ông đang tham gia đóng BHXH để thực hiện việc gộp sổ BHXH theo quy định.

Đặng Văn Lý (Phụ trách Phòng Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT