Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Báo giảm thai sản
Câu hỏi :

Tên: Hoàng Văn Hoan

Địa chỉ: Quy Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 01638597567

Nội dung:

Chào anh/chị.

Nhờ anh/chị tư vấn giúp em

Có 1 công nhân ngày dự sinh là ngày 13/5/2018 (đã đóng đủ 6 tháng). Công nhân đó muốn nghỉ việc luôn trước 2 tháng là ngày 13/3. Vậy em phải báo giảm và thủ tục như thế nào để họ có thể nhận được trợ cấp thai sản ? Và thẻ BHYT của họ có giá trị đến khi sinh con không (T5/2018) hay khi vào viện phải đóng 100% tiền viện phí?

E cảm ơn.

Xem trả lời

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 31; Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014, quy định điều kiện và thời gian hưởng thai sản: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Khi bạn nghỉ việc luôn trước 2 tháng trước khi sinh con thì thẻ BHYT sẽ không còn giá trị sử dụng; nếu bạn không tham gia BHYT hộ gia đình thì khi vào viện bạn không được hưởng quyền lợi BHYT.

2. Hồ sơ báo giảm gồm:

- Về hồ sơ báo giảm: Mẫu D02-TS; Quyết định nghỉ việc.

- Về hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản: Sổ BHXH; Giấy chứng sinh hoặc khai sinh.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)


 

Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Luật An ninh mạng
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Tiền lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.
Sổ bhxh không thấy hoàn trả cho mình khi nghỉ việc
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT