Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi các chế độ BHXH, BHYT khi công ty nợ BHXH
Câu hỏi :

Tên: Nguyễn Thị Nhi

Địa chỉ: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

Điện thoại: 01238983403

Nội dung:

Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 01/2015 đến nay. Nhưng Công ty còn nợ tiền bảo hiểm nên thẻ Bảo hiểm Y tế đã bị khóa không dùng được. Hiện tại tôi đang mang thai và dự kiến sinh ngày 15/06/2018. Xin hỏi:

1 -  Nay tháng 4/2018 tôi xin nghỉ việc công ty để mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sinh để thì có được không.

2 - Tôi xin nghỉ việc Công ty báo giảm lao động từ tháng 02/2018 thì khi nghỉ việc sau khi sinh xong tôi có được nhận trợ cấp thai sản không. Ngày dự sinh tôi là ngày 15/06/2018.

3 - Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản . vậy ngày dự sinh của tôi la ngày 15/06/2018 thì tính thế nào.

Xem trả lời

1. Bạn đang làm việc thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi bạn nghỉ việc, thẻ bảo hiểm y tế được cấp đó sẽ hết hạn sử dụng. Bạn phải tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

2. Căn cứ Khoản 2 Điều 31; Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014, quy định điều kiện và thời gian hưởng thai sản: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, nếu bạn nghỉ việc vào tháng 02/2018, dự sinh ngày 15/6/2018, sổ bảo hiểm xã hội được xác nhận thời gian tham gia phù hợp với quy định trên thì bạn được hưởng chế độ thai sản.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT