Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Câu hỏi :

Tên: Phạm Ngọc Điền

Địa chỉ: Tổ 2, khối Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0918125238

Nội dung:

Chào quý BHXH Bình Định.

Tôi có con sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. Hcm) và được cấp thẻ BHYT tại Tp. Hcm,  nay gia đình tôi chuyển về sinh sống tại Bồng Sơn,  Hoài Nhơn,  Bình Định.  Vừa rồi BHXH đổi lại mã số, tôi có đi đổi thẻ mới tại đây cán bộ BHYT huyện nói là phải vô lại Tp. Hcm xin giấy báo giảm thì mới cấp lại thẻ mới được.  Nhưng theo tôi được biết tại mục 2.3 điều 38 Nghi Định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 có quy định rằng.

 Đối với trẻ em dưới 6 tuổi di chuyển khỏi địa bàn tỉnh:

Cha (mẹ) hoặc người giám hộ nộp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thu hồi thẻ BHYT, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam). Trường hợp người tham gia không nộp thẻ BHYT tại tỉnh nơi cấp thẻ thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới thu hồi thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới; đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cũ để điều chỉnh giảm số phải thu (Mẫu D61-TS).

Vậy cho tôi hỏi tôi có cần vào lại TP. Hcm để báo giảm thẻ không hay chỉ cần ở tại địa phương để được đổi thẻ mới cho con tôi.  Tôi đã có tranh luận nhưng cán bộ BHXH huyện tôi đang sinh sống lại nói không biết điều này,  vậy có nên cho cán bộ đó đi bổ túc thêm không. Cám ơn.

Xem trả lời

Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT.

Theo quy định nêu trên, Bạn đến UBND xã nơi cư trú đề nghị UBND lập danh sách tham gia BHYT nộp cho cơ quan BHXH huyện Hoài Nhơn để cấp thẻ, đồng thời gửi kèm thẻ BHYT do BHXH Tp Hồ Chí Minh đã cấp cho con bạn, để BHXH huyện Hoài Nhơn có cơ sở thông báo cho BHXH nơi cấp thẻ cũ làm thủ tục báo giảm và cấp lại thẻ mới theo quy định

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh)


 

Công văn số 791/BHXH-VP ngày 14/6/2018 của BHXH tỉnh về việc truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7
Công văn số 333/BHXH-CĐBHXH ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh về việc triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Kế hoạch số 244/KH-BHXH ngày 27/02/2018 của BHXH tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018
Kế hoạch số 1694/KH-BHXH ngày 31/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về công tác cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số 38/TB-BHXH ngày 09/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi về chế độ thai sản cho chồng
Hỏi về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Chế độ thai sản và nghỉ không lương
Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
Hỏi đáp về chế độ BHXH sau khi nghỉ việc
Hỏi về đóng BHXH
Hỏi về lấy sổ BHXH
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Sửa đổi bảo hiểm làm theo quy trình nào


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT