Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Câu hỏi :

Tên: Phạm Ngọc Điền

Địa chỉ: Tổ 2, khối Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0918125238

Nội dung:

Chào quý BHXH Bình Định.

Tôi có con sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. Hcm) và được cấp thẻ BHYT tại Tp. Hcm,  nay gia đình tôi chuyển về sinh sống tại Bồng Sơn,  Hoài Nhơn,  Bình Định.  Vừa rồi BHXH đổi lại mã số, tôi có đi đổi thẻ mới tại đây cán bộ BHYT huyện nói là phải vô lại Tp. Hcm xin giấy báo giảm thì mới cấp lại thẻ mới được.  Nhưng theo tôi được biết tại mục 2.3 điều 38 Nghi Định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 có quy định rằng.

 Đối với trẻ em dưới 6 tuổi di chuyển khỏi địa bàn tỉnh:

Cha (mẹ) hoặc người giám hộ nộp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thu hồi thẻ BHYT, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam). Trường hợp người tham gia không nộp thẻ BHYT tại tỉnh nơi cấp thẻ thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới thu hồi thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới; đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cũ để điều chỉnh giảm số phải thu (Mẫu D61-TS).

Vậy cho tôi hỏi tôi có cần vào lại TP. Hcm để báo giảm thẻ không hay chỉ cần ở tại địa phương để được đổi thẻ mới cho con tôi.  Tôi đã có tranh luận nhưng cán bộ BHXH huyện tôi đang sinh sống lại nói không biết điều này,  vậy có nên cho cán bộ đó đi bổ túc thêm không. Cám ơn.

Xem trả lời

Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT.

Theo quy định nêu trên, Bạn đến UBND xã nơi cư trú đề nghị UBND lập danh sách tham gia BHYT nộp cho cơ quan BHXH huyện Hoài Nhơn để cấp thẻ, đồng thời gửi kèm thẻ BHYT do BHXH Tp Hồ Chí Minh đã cấp cho con bạn, để BHXH huyện Hoài Nhơn có cơ sở thông báo cho BHXH nơi cấp thẻ cũ làm thủ tục báo giảm và cấp lại thẻ mới theo quy định

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh)


 

Thông báo số 31/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Thông báo số 08/TB-BHXH ngày 03/01/2019 của BHXH tỉnh về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 1933/BHXH-QLT ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019
Công văn số 1899/BHXH-CST ngày 24/12/2018 của BHXH tỉnh về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019
Công văn số 1779/BHXH-QLT ngày 30/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công văn 1686/BHXH-QLT ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Cấp thẻ bảo hiểm y tế vùng
Hỏi về thay đổi nơi khám chữa bệnh trên thẻ bảo hiểm y tế
Phí đóng bảo hiểm dành cho hộ cận nghèo
Hỏi về thời gian nhận chế độ thai sản
Thắc mắc về tiền thai sản
Người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH có được giải quyết chế độ theo Luật BHXH không?
Hỏi về việc thông tuyến BHYT
Hỏi về việc gởi thông báo giải quyết chế độ BHXH
Hưởng chế độ thai sản
Thanh toán chế độ thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT