Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Câu hỏi :

Tên: Phạm Ngọc Điền

Địa chỉ: Tổ 2, khối Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0918125238

Nội dung:

Chào quý BHXH Bình Định.

Tôi có con sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. Hcm) và được cấp thẻ BHYT tại Tp. Hcm,  nay gia đình tôi chuyển về sinh sống tại Bồng Sơn,  Hoài Nhơn,  Bình Định.  Vừa rồi BHXH đổi lại mã số, tôi có đi đổi thẻ mới tại đây cán bộ BHYT huyện nói là phải vô lại Tp. Hcm xin giấy báo giảm thì mới cấp lại thẻ mới được.  Nhưng theo tôi được biết tại mục 2.3 điều 38 Nghi Định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 có quy định rằng.

 Đối với trẻ em dưới 6 tuổi di chuyển khỏi địa bàn tỉnh:

Cha (mẹ) hoặc người giám hộ nộp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thu hồi thẻ BHYT, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam). Trường hợp người tham gia không nộp thẻ BHYT tại tỉnh nơi cấp thẻ thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới thu hồi thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới; đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cũ để điều chỉnh giảm số phải thu (Mẫu D61-TS).

Vậy cho tôi hỏi tôi có cần vào lại TP. Hcm để báo giảm thẻ không hay chỉ cần ở tại địa phương để được đổi thẻ mới cho con tôi.  Tôi đã có tranh luận nhưng cán bộ BHXH huyện tôi đang sinh sống lại nói không biết điều này,  vậy có nên cho cán bộ đó đi bổ túc thêm không. Cám ơn.

Xem trả lời

Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT.

Theo quy định nêu trên, Bạn đến UBND xã nơi cư trú đề nghị UBND lập danh sách tham gia BHYT nộp cho cơ quan BHXH huyện Hoài Nhơn để cấp thẻ, đồng thời gửi kèm thẻ BHYT do BHXH Tp Hồ Chí Minh đã cấp cho con bạn, để BHXH huyện Hoài Nhơn có cơ sở thông báo cho BHXH nơi cấp thẻ cũ làm thủ tục báo giảm và cấp lại thẻ mới theo quy định

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh)


 

Luật BHXH
Luật BHYT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
Luật việc làm
Bộ Luật Lao Động
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, th
Công văn số 567/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 13/5/2019 V/v bổ sung Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 22/4/2019 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Tìm lại sổ BHXH
Nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
Hỏi về thời gian rút BHXH 1 lần
Cần chốt sổ bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2019
Đăng ký số điện thoại khi tham gia BHXH
Thủ tục lãnh BHXH 1 lần
Gộp sổ BHXH
Đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thẻ BHYT bãi ngang
Hỏi về nhận BHXH 1 lần


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT