Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Câu hỏi :

Tên: Phạm Ngọc Điền

Địa chỉ: Tổ 2, khối Thiết Đính Bắc, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0918125238

Nội dung:

Chào quý BHXH Bình Định.

Tôi có con sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. Hcm) và được cấp thẻ BHYT tại Tp. Hcm,  nay gia đình tôi chuyển về sinh sống tại Bồng Sơn,  Hoài Nhơn,  Bình Định.  Vừa rồi BHXH đổi lại mã số, tôi có đi đổi thẻ mới tại đây cán bộ BHYT huyện nói là phải vô lại Tp. Hcm xin giấy báo giảm thì mới cấp lại thẻ mới được.  Nhưng theo tôi được biết tại mục 2.3 điều 38 Nghi Định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 có quy định rằng.

 Đối với trẻ em dưới 6 tuổi di chuyển khỏi địa bàn tỉnh:

Cha (mẹ) hoặc người giám hộ nộp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thu hồi thẻ BHYT, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam). Trường hợp người tham gia không nộp thẻ BHYT tại tỉnh nơi cấp thẻ thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới thu hồi thẻ BHYT cũ và cấp thẻ BHYT mới; đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT cũ để điều chỉnh giảm số phải thu (Mẫu D61-TS).

Vậy cho tôi hỏi tôi có cần vào lại TP. Hcm để báo giảm thẻ không hay chỉ cần ở tại địa phương để được đổi thẻ mới cho con tôi.  Tôi đã có tranh luận nhưng cán bộ BHXH huyện tôi đang sinh sống lại nói không biết điều này,  vậy có nên cho cán bộ đó đi bổ túc thêm không. Cám ơn.

Xem trả lời

Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: Trẻ em dưới 6 tuổi do UBND xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT.

Theo quy định nêu trên, Bạn đến UBND xã nơi cư trú đề nghị UBND lập danh sách tham gia BHYT nộp cho cơ quan BHXH huyện Hoài Nhơn để cấp thẻ, đồng thời gửi kèm thẻ BHYT do BHXH Tp Hồ Chí Minh đã cấp cho con bạn, để BHXH huyện Hoài Nhơn có cơ sở thông báo cho BHXH nơi cấp thẻ cũ làm thủ tục báo giảm và cấp lại thẻ mới theo quy định

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT