Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Câu hỏi :

Tên: Hoàng Thị Mai

Địa chỉ: 75/5 Lê Hồng Phong Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0913475877

Nội dung:

- Tôi là giáo viên dạy ở Quy Nhơn, Bình Định, từ 1/8/2018 tôi nghỉ hưu, hộ khẩu của tôi tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, vậy tôi làm thủ tục nhận lương hưu tại BHXH TP HCM hay tại BHXH Quận Phú Nhuận?

- hồ sơ tôi đến làm thủ tục gồm những gì?

Xem trả lời

Bà đang có hộ khẩu trong TP. Hồ Chí Minh thì bà làm đơn theo mẫu số 14-HSB do BHXH cung cấp, nộp tại đơn vị giải quyết cho bà nghỉ hưu, căn cứ vào đơn của Bà BHXH sẽ làm thủ tục nhận lương hưu hàng tháng cho Bà và chuyển hồ sơ vào BHXH TP Hồ Chí Minh để chuyển về Quận chi trả lương hưu cho Bà. Nếu Bà đã nhận lương hưu rồi, thì Bà đến tại BHXH nơi gần nhất để được hướng dẫn làm đơn xin chuyển hồ sơ vào nơi Bà có hộ khẩu thường trú tại BHXH TP Hồ Chí Minh.

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT