Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Câu hỏi :

Tên: Hà Đắc Lợi

Địa chỉ: Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 01664155816

Nội dung:

Tôi có tham gia đóng BHXH từ tháng 12/2014 đến thang 04/2016 tại công ty cũ (đóng tại BHXH tỉnh Bình Định) & từ tháng 05/2016 đến hiện tại ở công ty mới (đóng tại BHXH TP Quy Nhơn). Khi tôi tra cứu quá trình đóng BHXH online thì hồ sơ của tôi bị tách làm 2 phần khác nhau tại 2 cơ quan đóng BHXH khác nhau mà không gộp chung lại (cùng một số sổ BHXH). Như vậy sau này trường hợp giải quyết chế độ BHXH cho tôi thì thời gian đóng BHXH của tôi có được gộp lại không?

Xem trả lời

Theo Quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 về Bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH”

Như vậy, Bạn có thời gian tham gia đóng BHXH từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2016 tại Công ty cũ (đóng tại BHXH tỉnh Bình Định) và từ tháng 05/2016 đến hiện tại ở Công ty mới (đóng tại BHXH TP Quy Nhơn) cùng một mã số BHXH mà cơ quan BHXH chưa chi trả chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần thì thời gian tham gia BHXH ở Công ty cũ được bảo lưu và cộng dồn với thời gian Bạn đang tham gia đóng BHXH tại Công ty mới để hưởng các chế độ BHXH khi có phát sinh.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)


 

Công văn số 1779/BHXH-QLT ngày 30/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công văn 1686/BHXH-QLT ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Thủ tục giải quyết các chế độ BHXH
Hỏi về nơi nhận trợ cấp thất nghiệp
Hỏi về giải quyết chế độ thai sản
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Tiền lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT