Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Câu hỏi :

Tên: Hà Đắc Lợi

Địa chỉ: Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 01664155816

Nội dung:

Tôi có tham gia đóng BHXH từ tháng 12/2014 đến thang 04/2016 tại công ty cũ (đóng tại BHXH tỉnh Bình Định) & từ tháng 05/2016 đến hiện tại ở công ty mới (đóng tại BHXH TP Quy Nhơn). Khi tôi tra cứu quá trình đóng BHXH online thì hồ sơ của tôi bị tách làm 2 phần khác nhau tại 2 cơ quan đóng BHXH khác nhau mà không gộp chung lại (cùng một số sổ BHXH). Như vậy sau này trường hợp giải quyết chế độ BHXH cho tôi thì thời gian đóng BHXH của tôi có được gộp lại không?

Xem trả lời

Theo Quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 về Bảo lưu thời gian đóng BHXH:

“Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH”

Như vậy, Bạn có thời gian tham gia đóng BHXH từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2016 tại Công ty cũ (đóng tại BHXH tỉnh Bình Định) và từ tháng 05/2016 đến hiện tại ở Công ty mới (đóng tại BHXH TP Quy Nhơn) cùng một mã số BHXH mà cơ quan BHXH chưa chi trả chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần thì thời gian tham gia BHXH ở Công ty cũ được bảo lưu và cộng dồn với thời gian Bạn đang tham gia đóng BHXH tại Công ty mới để hưởng các chế độ BHXH khi có phát sinh.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)


 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT