Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Chế độ BHXH cho người lao động lớn tuổi
Câu hỏi :

Tên: Loan

Địa chỉ: An Nhơn, Bình Định

Nội dung:

Ba em là lao động đã nghỉ hưu, (hồi giờ chưa tham gia BHXH) hiện ông đang làm thêm cho 1 doanh nghiệp. Vậy Quý cơ quan cho em hỏi trường hợp ba em có phải tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp đó không ạ.

Em cảm ơn ạ.

Xem trả lời

Theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13; Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Điều 43 Luật Việc làm và Công văn số 3232/LĐTBXH-BHXH ngày 27-9-2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động (NLĐ) thì khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi kéo dài hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc giao kết HĐLĐ mới có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo quy định. Từ ngày 01/01/2018 có quy định thêm hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên đến dưới 3 tháng thì phải tham gia BHXH.

Do đó, ba bạn đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định.


 

Luật BHXH
Luật BHYT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
Luật việc làm
Bộ Luật Lao Động
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, th
Công văn số 567/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 13/5/2019 V/v bổ sung Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 22/4/2019 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Tìm lại sổ BHXH
Nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
Hỏi về thời gian rút BHXH 1 lần
Cần chốt sổ bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2019
Đăng ký số điện thoại khi tham gia BHXH
Thủ tục lãnh BHXH 1 lần
Gộp sổ BHXH
Đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thẻ BHYT bãi ngang
Hỏi về nhận BHXH 1 lần


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT