Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 25/02/2019 04:32 )
Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Bình Định: Mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

Ngày 22/02/2019, 05 đơn vị gồm: BHXH tỉnh Bình Định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách BHXH. 


Tham dự lễ Ký kết có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đình Thú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Bình, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Võ Năm, cùng các lãnh đạo, trưởng các phòng, ban của 05 đơn vị tham gia ký kết.

Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Võ Năm thông qua Chương trình phối hợp tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Võ Năm đã thông qua Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU. Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình hành động 18-CTr/TU, phấn đấu năm 2019 đưa tỉ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 16,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện, đến năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 35% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan và nguyên tắc phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, 05 đơn vị cùng phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHTN, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH.

05 đơn vị Ký kết Chương trình phối hợp

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm do HĐND tỉnh giao. BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng giao dịch điện tử, tạo thuận lợi trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, có giải pháp khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt chỉ tiêu được giao. LĐLĐ tỉnh phấn đấu trong năm 2019 có 85% đoàn viên công đoàn là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT. BQLKKT tỉnh phấn đấu trong năm 2019 có trên 75% lao động làm việc trong các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hội Nông dân phấn đấu có 10% hội viên và nông dân tham gia BHXH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của 05 đơn vị trong thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, mỗi công chức, viên chức phải là một tuyên truyền viên chính sách BHXH, đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH, ông cũng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều địa phương, trong thời gian tới tỷ lệ bao phủ BHXH trên toàn tỉnh sẽ được mở rộng, đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Bích Giang

 Các tin khác :

KỊP THỜI THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA   ( 03/07/2019 04:13)
DIỄU HÀNH TUYÊN TRUYỀN NHÂN NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/7/2019: CHUNG TAY XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BHYT VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN   ( 02/07/2019 04:56)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề “tình hình thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018”   ( 26/04/2019 09:34)
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu   ( 18/04/2019 07:20)
Các huyện, thành phố triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH   ( 12/04/2019 03:11)

 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Công văn số 1062/BHXH-VP ngày 13/08/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/07/2019 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Công văn số 4507/UBND-VX ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019-2020
Quyết định số 326/QĐ-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc bố trí viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Thông báo số 925/TB-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019
Công văn số 909/BHXH-VP ngày 16/7/2019 của BHXH tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Thông báo số 865/TB-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 728/BHXH-VP ngày 11/6/2019 của BHXH tỉnh về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7) năm 2019
Luật BHXH
Về việc nộp BHXH
Cách làm tròn năm khi tính nghỉ chế độ 1 lần
Điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG
CHỐT SỔ BHXH
MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC
Cộng nối BHXH cho quân nhân chuyển ngành sau khi ra quân
Chế độ hưởng bhxh khi đang mang thai
Chế độ bảo hiểm y tế bãi ngang
Cộng dồn quá trình tham gia BHXH