Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 12/04/2019 03:11 )
Các huyện, thành phố triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH


HUYỆN TUY PHƯỚC:

Ngày 11/4/2019, UBND huyện Tuy Phước đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 344/QĐ- UBND ngày 25/01/2019 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 21/12/2018 của  Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo Kế hoạch của UBND huyện Tuy Phước, giai đoạn đến năm 2021, huyện Tuy Phước phấn đấu đạt khoảng 35% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; phấn đấu đạt khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% .

Quang cảnh Hội nghị

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; phấn đấu đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; phấn đấu đạt khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 95% trở lên.

Hội nghị đã Công bố Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện về cho các xã thị trấn trên địa bàn; đồng thời, 06 đơn vị (BHXH , Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế hạ tầng, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Chi cục Thuế huyện Tuy Phước) cũng đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên.

HUYỆN PHÙ MỸ:

Cùng ngày, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 và ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy giai đoạn 2019 – 2021. Tham dự và chủ trì hội nghị: Ông Võ Đình Tuấn- UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện. 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Đình Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, UBND huyện chứng kiến năm cơ quan (Bảo hiểm xã hội; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân và Ban quản lý các cụm CN- Làng nghề huyện) ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy giai đoạn 2019 – 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Đình Tuấn yêu cầu cơ quan BHXH phải là đơn vị chủ đạo trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động báo cáo với Thường trực, UBND cùng cấp về tinh thần Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải trao đổi thường xuyên, kịp thời để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; định kỳ đánh giá kết quả phối hợp; bên cạnh đó, cần quan tâm vận động lao động làm việc trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện vì số lượng lao động phi chính thức của huyện còn rất lớn.

THÀNH PHỐ QUY NHƠN:

Ngày 12/4/2019 UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” liên ngành gồm: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế, Chi Cục thuế, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân trên địa bàn thành phố; tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Trung – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Huỳnh Ngọc Hải, Trưởng phòng Việc làm & Giáo dục Thường xuyên Sở Lao động TB & XH và đại diện BHXH thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tiến Dũng phát biểu

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH là thử thách lớn đối với các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể, đặc biệt là ngành Lao động – Thương binh và xã hội, ngành Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế và Hội Nông dân thành phố - những đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp hôm nay, vì xuất phát điểm tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố còn thấp, chỉ đạt 25,19%, trong khi đó mặt bằng chung của cả nước là 30,2%.

Tại buổi Lễ, các đơn vị: Phòng Lao động – TB và XH, Bảo hiểm Xã hội, Chi cục thuế, Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã  tiến hành ký kết Chương trình phối hợp liên ngành, đồng thời, UBND thành phố cũng giao Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2019 cho các UBND xã, phường và Bưu điện trên địa bàn thành phố.

Có thể thấy, việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành tại các địa phương về thực hiện cải cách chính sách BHXH theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH mà Ngành BHXH Bình Định đã đề ra, đồng thời tăng cường củng cố và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Xuân Vinh - Xuân Hồng - Văn NghiệpCác tin khác :

KỊP THỜI THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA   ( 03/07/2019 04:13)
DIỄU HÀNH TUYÊN TRUYỀN NHÂN NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/7/2019: CHUNG TAY XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BHYT VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN   ( 02/07/2019 04:56)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề “tình hình thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018”   ( 26/04/2019 09:34)
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu   ( 18/04/2019 07:20)
Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Bình Định: Mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân   ( 25/02/2019 04:32)

 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Công văn số 1062/BHXH-VP ngày 13/08/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/07/2019 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Công văn số 4507/UBND-VX ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế HSSV năm học 2019-2020
Quyết định số 326/QĐ-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc bố trí viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Thông báo số 925/TB-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019
Công văn số 909/BHXH-VP ngày 16/7/2019 của BHXH tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Thông báo số 865/TB-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 728/BHXH-VP ngày 11/6/2019 của BHXH tỉnh về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7) năm 2019
Luật BHXH
Về việc nộp BHXH
Cách làm tròn năm khi tính nghỉ chế độ 1 lần
Điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG
CHỐT SỔ BHXH
MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC
Cộng nối BHXH cho quân nhân chuyển ngành sau khi ra quân
Chế độ hưởng bhxh khi đang mang thai
Chế độ bảo hiểm y tế bãi ngang
Cộng dồn quá trình tham gia BHXH