Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 29/08/2017 03:14 )
Đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008”

Ngày 28/8/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lớp đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008” cho các đơn vị trong ngành. 


Tham dự Lớp đào tạo có Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo chất lượng Võ Năm, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Thúc Chí, cùng 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Khối Văn phòng BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi HTQLCL của Bảo hiểm xã hội xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo viên trình bày các nội dung của buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu tổng quan về bộ tiêu chuẩn ISO 9000, HTQLCL theo tiêu chuẩn 9001:2008; hướng dẫn duy trì, cải tiến và đánh giá HTQLCL sau công bố, nhằm cải tiến hệ thống quy trình hiện tại phù hợp với sự thay đổi hệ thống văn bản, tài liệu áp dụng hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị; đồng thời báo cáo viên cũng giải đáp những thắc mắc của các học viên về việc duy trì, cải tiến HTQLCL trong giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT và các công việc nội bộ ngành.

Tham gia Lớp đào tạo, các đại biểu nắm bắt được các kỹ năng về duy trì, cải tiến HTQLCL và đánh giá nội bộ sau công bố, qua đó thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quy trình hiện tại, nhất là các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bích GiangCác tin khác :

Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 Ngành BHXH tỉnh Bình Định: KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT   ( 29/12/2017 04:33)
Tập huấn nghiệp vụ giám định tập trung theo tỷ lệ   ( 13/12/2017 02:41)
Tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH   ( 21/08/2017 02:47)
TẬP HUẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH   ( 29/05/2017 03:12)
Tạo thuận lợi giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT   ( 08/05/2017 05:04)

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh