Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 14/12/2017 07:33 )
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Định  tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.


Tham dự và chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Lê Kim Toàn. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam về dự hội nghị có đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, triển khai Chỉ thị 27-CT/TU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khám, chữa bệnh BHYT. Hội nghị cũng tiến hành tham luận, thảo luận về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21 của Bộ chính trị, công tác tuyên truyền, phổ biến BHXH, BHYT được thực hiện đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia. Số người tham gia BHHX, BHYT tăng qua từng năm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tính đến tháng 10/2017 đạt 86,9% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Lê Kim Toàn tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 21

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa XI), các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân, nội dung tuyên truyền phải kịp thời chính xác, cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng về tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, chi trả các chế độ BHXH nhanh chóng, kịp thời, đảm đảo quyền lợi của người tham gia, bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội cần tiếp tục triển khai thực hiện, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới, phấn đấu đến năm 2020, có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH bắt buộc, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp và trên 90% dân số tham gia BHYT.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 21

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen cho 13 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Bích GiangCác tin khác :

Tập huấn an toàn thông tin và sử dụng chữ ký số trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành   ( 31/08/2018 04:30)
Tăng cường đối thoại chính sách BHXH, BHYT với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định   ( 24/08/2018 03:18)
“Chuyến xe buýt kỳ thú” 2018 tại Bình Định: Hấp dẫn, bổ ích   ( 23/08/2018 11:20)
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hình thức sân khấu hóa   ( 20/08/2018 11:11)
BHXH tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018   ( 17/08/2018 10:37)

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp