Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 28/12/2017 03:06 )
Bình Định: Từ 01/01/2018 nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ tham gia BHYT

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh mang đến hi vọng cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.


Theo đó, người dân sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc các nhóm đối tượng: người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người nhiễm HIV, bệnh nhân phong có di chứng tàn tật sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm y tế, kết hợp với 70% mức đóng do Ngân sách Trung ương hỗ trợ thì người cận nghèo được ngân sách hỗ trợ đến 85% mức đóng, chỉ phải đóng 15% còn lại để tham gia BHYT; người nhiễm HIV và bệnh nhân phong có di chứng tàn tật thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Diễu hành tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế 01/7/2017 tại Bình Định

Quyết định này được thi hành sẽ mang đến niềm vui cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo. Trong thời gian qua, dù đã được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, thì 30% mức đóng còn lại vẫn cao so với thu nhập của hộ cận nghèo, đa số hộ cận nghèo vẫn có mức sống, mức thu nhập không khá hơn là bao so với đối tượng nghèo, đến nay, nhiều hộ cận nghèo vẫn chưa thể tham gia BHYT. Tính đến ngày 28/12/2017, toàn tỉnh có 42.881 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT trên tổng số 103.963 đối tượng cận nghèo cả tỉnh, chiếm tỷ lệ 41,2%. Nếu được ngân sách hỗ trợ 85% mức đóng BHYT thì số tiền người cận nghèo phải đóng để tham gia BHYT giảm đi một nửa so với trước đây, việc tham gia BHYT đối với người cận nghèo sẽ không còn nhiều khó khăn như trước.

Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần gia tăng số đối tượng tham gia BHYT trong năm 2018, mở rộng độ bao phủ, tiến tới lộ trình BHYT toàn dân của tỉnh đến năm 2020.

Bích GiangCác tin khác :

Tập huấn an toàn thông tin và sử dụng chữ ký số trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành   ( 31/08/2018 04:30)
Tăng cường đối thoại chính sách BHXH, BHYT với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định   ( 24/08/2018 03:18)
“Chuyến xe buýt kỳ thú” 2018 tại Bình Định: Hấp dẫn, bổ ích   ( 23/08/2018 11:20)
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hình thức sân khấu hóa   ( 20/08/2018 11:11)
BHXH tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018   ( 17/08/2018 10:37)

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh
Hỏi về nhận thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hỏi thủ tục nhận lương hưu
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp