Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 29/12/2017 04:33 )
Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 Ngành BHXH tỉnh Bình Định: KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành năm 2017, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH các huyện. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại 9 huyện và kiểm tra qua hồ sơ, tài liệu báo cáo đối với 02 huyện (Tuy Phước, Hoài Ân). 


Qua kiểm tra, hầu hết Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đầy đủ các hoạt động CCHC đạt kết quả tốt, trong đó có 5 đơn vị đạt kết quả xuất sắc (đạt số điểm từ 95 điểm trở lên) và 6 đơn vị đạt loại tốt (đạt từ 85,5 đến 94,5 điểm); các đơn vị xếp loại xuất sắc gồm: Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn (95,5 điểm); Bảo hiểm xã hội các huyện: Hoài Ân, Phù Cát, An Lão và Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn (95 điểm).

Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, đề nghị các đơn vị có giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, đó là: Các đơn vị hoàn chỉnh thể thức một số văn bản do Bảo hiểm xã hội cấp huyện ban hành và thực hiện vào sổ phát hành văn bản đi theo đúng quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC; tăng cường ký kết chương trình phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, UBND cấp xã trên địa bàn về thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT; công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh, số điện thoại Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC trên giấy in một mặt tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tra cứu; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, hạn chế hồ sơ giấy; thu thập phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT, tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh hằng tháng; khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC để thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện CCHC tại đơn vị; phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ viên chức trẻ.

Tin tưởng rằng, với những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Ngành, những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra sẽ được khắc phục, sửa chữa kịp thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT./.

Bích GiangCác tin khác :

BHXH tỉnh: Kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại các đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện   ( 03/12/2018 03:37)
BHXH tỉnh: Tập huấn Bộ chỉ số cải cách hành chính và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành   ( 29/11/2018 04:21)
BHXH tỉnh Bình Định: Nhìn lại 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT   ( 12/11/2018 10:39)
Tập huấn an toàn thông tin và sử dụng chữ ký số trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành   ( 31/08/2018 04:30)
BHXH tỉnh tập huấn công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chuẩn hóa dữ liệu về mã số BHXH   ( 16/03/2018 09:09)

 

Thông báo số 31/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Thông báo số 08/TB-BHXH ngày 03/01/2019 của BHXH tỉnh về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 1933/BHXH-QLT ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019
Công văn số 1899/BHXH-CST ngày 24/12/2018 của BHXH tỉnh về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019
Công văn số 1779/BHXH-QLT ngày 30/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công văn 1686/BHXH-QLT ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Cấp thẻ bảo hiểm y tế vùng
Hỏi về thay đổi nơi khám chữa bệnh trên thẻ bảo hiểm y tế
Phí đóng bảo hiểm dành cho hộ cận nghèo
Chế độ thai sản và quyền lợi về bảo hiểm y tế
Hỏi về thời gian nhận chế độ thai sản
Thắc mắc về tiền thai sản
Người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH có được giải quyết chế độ theo Luật BHXH không?
Hỏi về việc thông tuyến BHYT
Hỏi về việc gởi thông báo giải quyết chế độ BHXH
Hưởng chế độ thai sản