Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 29/12/2017 04:33 )
Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 Ngành BHXH tỉnh Bình Định: KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành năm 2017, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH các huyện. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại 9 huyện và kiểm tra qua hồ sơ, tài liệu báo cáo đối với 02 huyện (Tuy Phước, Hoài Ân). 


Qua kiểm tra, hầu hết Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đầy đủ các hoạt động CCHC đạt kết quả tốt, trong đó có 5 đơn vị đạt kết quả xuất sắc (đạt số điểm từ 95 điểm trở lên) và 6 đơn vị đạt loại tốt (đạt từ 85,5 đến 94,5 điểm); các đơn vị xếp loại xuất sắc gồm: Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn (95,5 điểm); Bảo hiểm xã hội các huyện: Hoài Ân, Phù Cát, An Lão và Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn (95 điểm).

Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, đề nghị các đơn vị có giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, đó là: Các đơn vị hoàn chỉnh thể thức một số văn bản do Bảo hiểm xã hội cấp huyện ban hành và thực hiện vào sổ phát hành văn bản đi theo đúng quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC; tăng cường ký kết chương trình phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, UBND cấp xã trên địa bàn về thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT; công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh, số điện thoại Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC trên giấy in một mặt tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tra cứu; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, hạn chế hồ sơ giấy; thu thập phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT, tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh hằng tháng; khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC để thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện CCHC tại đơn vị; phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ viên chức trẻ.

Tin tưởng rằng, với những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Ngành, những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra sẽ được khắc phục, sửa chữa kịp thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT./.

Bích GiangCác tin khác :

Tập huấn nghiệp vụ giám định tập trung theo tỷ lệ   ( 13/12/2017 02:41)
Đào tạo “Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008”   ( 29/08/2017 03:14)
Tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH   ( 21/08/2017 02:47)
TẬP HUẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH   ( 29/05/2017 03:12)
Tạo thuận lợi giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT   ( 08/05/2017 05:04)

 

Kế hoạch số 1694/KH-BHXH ngày 31/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về công tác cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số 38/TB-BHXH ngày 09/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Công văn số 1691/BHXH-QLT ngày 29/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Kế hoạch số 1425/KH-BHXH ngày 24/11/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về truyền thông triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch số 1179/KH-BHXH ngày 18/10/2017 của BHXH tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong ngành BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 1131/BHXH-VP ngày 10/10/2017 của BHXH tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng
Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Luật Trợ giúp pháp lý
Luật Cảnh vệ
Giải đáp về đóng bảo hiểm xã hội
Đổi nơi đăng ký KCB BHYT
Chế độ thai sản BHXH
Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Hỏi mức hưởng bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội cho người trên 50 tuổi
Quy định về chức danh công việc nặng nhọc độc hại
Tìm sổ bảo hiểm xã hội
Hộ kinh doanh có đóng BHXH bắt buộc không?
Tiếp tục tham gia BHXH