Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 29/12/2017 04:33 )
Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 Ngành BHXH tỉnh Bình Định: KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHYT

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành năm 2017, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH các huyện. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại 9 huyện và kiểm tra qua hồ sơ, tài liệu báo cáo đối với 02 huyện (Tuy Phước, Hoài Ân). 


Qua kiểm tra, hầu hết Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đầy đủ các hoạt động CCHC đạt kết quả tốt, trong đó có 5 đơn vị đạt kết quả xuất sắc (đạt số điểm từ 95 điểm trở lên) và 6 đơn vị đạt loại tốt (đạt từ 85,5 đến 94,5 điểm); các đơn vị xếp loại xuất sắc gồm: Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn (95,5 điểm); Bảo hiểm xã hội các huyện: Hoài Ân, Phù Cát, An Lão và Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn (95 điểm).

Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, đề nghị các đơn vị có giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, đó là: Các đơn vị hoàn chỉnh thể thức một số văn bản do Bảo hiểm xã hội cấp huyện ban hành và thực hiện vào sổ phát hành văn bản đi theo đúng quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 08/8/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC; tăng cường ký kết chương trình phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, UBND cấp xã trên địa bàn về thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT; công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh, số điện thoại Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC trên giấy in một mặt tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tra cứu; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, hạn chế hồ sơ giấy; thu thập phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT, tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh hằng tháng; khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC để thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện CCHC tại đơn vị; phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ viên chức trẻ.

Tin tưởng rằng, với những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Ngành, những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra CCHC chỉ ra sẽ được khắc phục, sửa chữa kịp thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT./.

Bích GiangCác tin khác :

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề “tình hình thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2018”   ( 26/04/2019 09:34)
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu   ( 18/04/2019 07:20)
Các huyện, thành phố triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH   ( 12/04/2019 03:11)
Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Bình Định: Mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân   ( 25/02/2019 04:32)
BHXH tỉnh: Kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại các đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện   ( 03/12/2018 03:37)

 

Luật BHXH
Luật BHYT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
Luật việc làm
Bộ Luật Lao Động
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, th
Công văn số 567/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 13/5/2019 V/v bổ sung Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 22/4/2019 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Tìm lại sổ BHXH
Nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP
Hỏi về thời gian rút BHXH 1 lần
Cần chốt sổ bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2019
Đăng ký số điện thoại khi tham gia BHXH
Thủ tục lãnh BHXH 1 lần
Gộp sổ BHXH
Đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thẻ BHYT bãi ngang
Hỏi về nhận BHXH 1 lần