Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 05/02/2018 10:29 )
BHXH THỊ XÃ AN NHƠN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội thị xã An Nhơn đã tham mưu UBND thị xã An Nhơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) năm 2018.


Ông Trần Văn Trung - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định và Ông Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ làm công tác BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thị xã.

 Ông Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc BHXH thị xã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc BHXH thị xã  báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả như sau: về số người tăng cao vượt kế hoạch của tỉnh, thị ủy, HĐND và UBND giao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 79,31%; Về số thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN đạt 216,308 tỷ đồng vượt 3,61% so kế hoạch tỉnh giao; chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN…kịp thời, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật BHYT cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn…

Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, các ý kiến, thắc mắc của đại biểu dự Hội nghị được trao đổi, giải đáp đầy đủ và kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Định, Lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà BHXH thị xã An Nhơn đạt được trong năm 2017 và đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức sâu rộng, phong phú, đa dạng đến với người lao động và nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT cho người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

 

Ông Trần Văn Trung - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị này, 1 tập thể nhận giấy khen của BHXH Việt Nam, 8 tập thể, 3 cá nhân nhận giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 .


Kim Liên - BHXH thị xã An NhơnCác tin khác :

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các huyện   ( 22/10/2018 05:17)
Hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT huyện Phù Mỹ trong truyền thông chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình   ( 22/10/2018 03:47)
GIAO LƯU - ĐỐI THOẠI “PHỤ NỮ VỚI CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT” TẠI TÂY SƠN   ( 19/10/2018 03:18)
TRUYỀN THÔNG, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH BHYT HỘ GIA ĐÌNH, BHXH TỰ NGUYỆN TẠI PHƯỜNG NGÔ MÂY, TP. QUY NHƠN   ( 19/10/2018 02:57)
Đổi mới phương thức tuyên truyền, khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Phù Mỹ   ( 01/10/2018 07:35)

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh