Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 27/06/2018 04:04 )
Phù Mỹ: Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH huyện và các đơn vị trên địa bàn huyện
Ngày 26/6/2018, BHXH huyện Phù Mỹ tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH với các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020”.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Đình Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các phòng, ban chức năng của UBND huyện, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND 19 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Lý Tự Trọng - Giám đốc BHXH huyện Phù Mỹ cho biết công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH với các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT của địa phương.

Giám đốc BHXH huyện Lý Tự Trọng phát biểu tại buổi lễ

Ông Võ Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ông Võ Đình Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá và ghi nhận kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong những năm qua mà ngành BHXH đã đạt được, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu BHXH huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, UBND các xã thực hiện tốt Luật BHXH năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân trên địa bàn;  tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2018 theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ giao.

Các đơn vị tham gia ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Tại buổi Lễ, BHXH huyện Phù Mỹ tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với các Đơn vị và UBND 19 xã, thị trấn trên địa bàn với sự chứng kiến của Phó chủ tịch UBND huyện./.

 Xuân Hồng- BHXH huyện Phù MỹCác tin khác :

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến nhân dân các xã, phường trên địa bàn các huyện, thành phố   ( 12/11/2018 04:10)
Phù Mỹ: Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã ven biển   ( 05/11/2018 02:15)
Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện: cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp   ( 05/11/2018 11:25)
Tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân các xã, phường trên địa bàn các huyện, thành phố   ( 30/10/2018 04:22)
Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các huyện   ( 22/10/2018 05:17)

 

Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Luật An ninh mạng
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Tiền lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.
Sổ bhxh không thấy hoàn trả cho mình khi nghỉ việc
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện