Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 28/09/2018 04:47 )
Huyện Phù Mỹ: Tăng cường truyền thông, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã

Trong 02 ngày 26, 28/9/2018, BHXH huyện và Hội Nông dân huyện Phù Mỹ hai cơ quan đã phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với hơn 300 cán bộ, hội viện Hội Nông dân của 2 xã Mỹ Quang và Mỹ Hiệp huyện Phù Mỹ.


Tham dự Hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo BHXH huyện và Hội Nông dân huyện, chuyên viên các phòng nghiệp vụ có liên quan của hai đơn vị; lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan của UBND huyện Phù Mỹ; lãnh đạo và các Hội đoàn thể của UBND 2 xã Mỹ Quang và Mỹ Hiệp.

Tại Hội nghị cán bộ, hội viên Hội Nông dân đã được nghe Báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trình bày những nội dung cơ bản về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi cơ bản được hưởng, chế độ hưu trí, tử tuất...

Báo cáo viên BHXH tỉnh trình bày một số nội dung chính sách BHXH, BHYT

 

Trong buổi truyền thông, cán bộ, hội viên Hội Nông dân của 2 xã đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là lĩnh vực BHYT.

Cán bộ, Hội viên Hội Nông dân đặt câu hỏi cho Tổ tư vấn

Tổ tư vấn chính sách của Bảo hiểm xã hội đã giải đáp những thắc mắc cho anh em hội viên, những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia BHXH, BHYT, mức đóng, mức giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình, những vướng mắc trong quá trình đi khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT được rõ ràng, dễ hiểu theo đúng quy định ngay tại hội nghị.

Phó giám đốc Võ Năm chủ trình buổi đối thoại

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội Nông dân nắm rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nông dân tại cơ sở sẽ là tuyên truyền viên tích cực, vận động hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong tháng 9/2018 này, Bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ đã tổ chức 04 cuộc truyền thông, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Xuân Hồng (BHXH huyện Phù Mỹ)Các tin khác :

Hoài Nhơn: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ cấp xã   ( 07/12/2018 03:32)
Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho lao động nữ làm nghề tự do   ( 03/12/2018 04:05)
Tiếp tục đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT với nhân dân các xã, phường trên địa bàn các huyện, thành phố   ( 23/11/2018 04:24)
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến nhân dân các xã, phường trên địa bàn các huyện, thành phố   ( 12/11/2018 04:10)
Phù Mỹ: Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã ven biển   ( 05/11/2018 02:15)

 

Công văn số 1779/BHXH-QLT ngày 30/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Công văn 1686/BHXH-QLT ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Thủ tục giải quyết các chế độ BHXH
Hỏi về nơi nhận trợ cấp thất nghiệp
Hỏi về giải quyết chế độ thai sản
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Tiền lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.