Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Câu hỏi :

Tên: Nguyễn Vinh Dự

Địa chỉ: Trường Tiểu học Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định

Nội dung:

Hàng năm BHYT trích hoa hồng cho giáo viên trực tiếp thu tiền là bao nhiêu %

Xem trả lời

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 236/QĐ-BHXH ngày 19/02/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm y tế và Quy định mức chi thù lao thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại Hướng dẫn Liên ngành số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019: “Cơ sở giáo dục, đào tạo được nhận kinh phí thù lao cho công tác thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên bằng 4% trên tổng số tiền thực thu từ học sinh sinh viên đóng (không bao gồm số tiền do ngân sách Nhà nước đóng)”.

Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội chi thù lao trực tiếp cho cơ sở giáo dục đào tạo, không chi trực tiếp cho giáo viên thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)

Tiền lương đóng BHXH
Câu hỏi :

Tên: Bùi Thị Như Biển

Địa chỉ: Đập Đá - An Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0932784773

Nội dung:

Kính gửi anh chị,

Em muốn nhận BHXH 01 lần. Em đã đủ điều kiện 01 năm không tham gia BHXH. Lúc trước em làm việc ở TP. HCM, em có làm thủ tục nhận BHXH 1 lần ở TP. HCM nhưng họ từ chối, yêu cầu e về địa phương cư trú làm thủ tục này. Rất mong anh chị tư vấn rõ nơi giải quyết BHXH 1 lần như trường hợp của em, hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết để hưởng BHXH 1 lần là bao lâu.

Em chân thành cảm ơn.

Xem trả lời

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 93/2015/QH13 có ghi: “ Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần”

Trường hợp của Bạn đã nghỉ việc sau một năm (12 tháng), nếu có yêu cầu thì Bạn đem sổ BHXH đến cơ quan BHXH gần nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH một lần.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, thì Bạn sẽ được cơ quan BHXH chi trả tiền BHXH 1 lần.

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh)

Tiền lương đóng BHXH
Câu hỏi :

Tên: Đặng Thanh Tố

Địa chỉ: 353 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định

Nội dung:

- Theo em được biết từ ngày 01/01/2018: Tiền lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do doanh nghiệp quy định là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH,BHYT, BHTN (đã qua học nghề 7%) tại Quy Nhơn (vùng 3): 3.306.300.

Vậy cho em hỏi, doanh nghiệp đóng bảo hiểm bắt buộc trên khoảng 3.500.000 trở lên có quy phạm không?

Xem trả lời

Căn cứ theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Một số trường hợp khác được quy định cụ thể, như: Công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải xây dựng thang bảng lương đăng ký với cơ quan quản lý lao động để tổ chức thực hiện.

Vấn đề bạn hỏi, theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017, quy định mức tiền lương tối thiểu vùng đối với vùng III là 3.090.000 đồng/tháng. Như vậy, người lao động đã qua đào tạo học nghề đóng BHXH với mức tiền lương tối thiểu là 3.306.300 đồng. Doanh nghiệp của bạn đang công tác cần xây dựng và đăng ký thang bảng lương với cơ quan quản lý lao động để làm cơ sở đóng BHXH đúng quy định.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)

Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Câu hỏi :

Tên: Bùi Phương

Địa chỉ: Tây Bình- Tây Sơn- Bình Định

Điện thoại: 0975281489

Nội dung:

Mình có ông chú sinh năm 1966, hiện đang là trưởng công an xã, có thời gian đóng BHXH là 25 năm, nay vì lý do cá nhân nên chú tôi xin nghỉ việc ( không phải vì lý do sức khoẻ, hay bị kỷ luật). Xin hỏi trường hợp của chú tôi có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi hay không? Nếu được thì tỷ lệ hưởng lương hưu của chú tôi là bao nhiêu? Xin quý cơ quan giải đáp giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn!

Xem trả lời

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kiện về tuổi đời đối với nam

Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

 Vậy, chú của Ông sinh năm 1966, năm 2018 là 52 tuổi, nên không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định trên.

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh)

Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Câu hỏi :

Email: trungksbql@gmail.com    

Tên: Lê Thành Trung

Địa chỉ: Quy Nhơn

Điện thoại: 0935218329

Nội dung:

Vợ em có thẻ BHYT khi sinh con được hưởng chế độ thai sản. Nhưng khi cung cấp giấy tờ cho công ty thì công ty vợ em báo là: Bảo hiểm nói công ty đang nợ tiền bảo hiểm nên không thanh toán chế độ thai sản được. Vậy cho em hỏi có đúng như vậy không? Còn nếu công ty vẫn nợ mà để vợ em được hưởng chế độ thai sản thì cần thủ tục gì ạ. Em cảm ơn!

Xem trả lời

Công ty mà vợ Bạn tham gia BHXH đang nợ chưa đóng BHXH nên vợ Bạn chưa được thanh toán chế độ thai sản khi sinh con, Bạn chờ khi nào Công ty thực hiện việc đóng BHXH thì vợ Bạn được cơ quan BHXH thanh toán.

Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con:

Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Văn Thị Hồng Thảo (Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh)

Tiền lương đóng BHXH
Câu hỏi :

Email: dundgthu@gmail.com

Tên: Trần Thị Thu Dung

Địa chỉ: TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 01294321156

Nội dung:

Cho tôi hỏi NLĐ làm việc các cơ sở tư nhân có quy định bao nhiêu tuổi mới được đóng BHXH không? Mong được hồi âm./.

Xem trả lời

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời về độ tuổi tham gia bảo nhiểm xã hội như sau:

1. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc: Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

2. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)

Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.
Câu hỏi :

Tên: Phan Ngọc Tấn

Địa chỉ: Tổ 10 kv 4 phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn

Điện thoại: 0962662716

Nội dung:

Tôi đăng ký mua bảo hiểm y tế ở trường Đại học Quy Nhơn. Nhà trường đăng ký bảo hiểm y tế KCB BĐ là ở bệnh viện Da liễu trung ương Quy Hòa. Vậy tôi có thể sử dụng bảo hiểm y tế này để khám bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh bình định (phần mở rộng) được không ạ. Nếu được thì mức hưởng lợi từ bảo hiểm y tế là bao nhiêu phần trăm. Còn nếu không được thì tôi sẽ đổi bảo hiểm y tế Đăng ký KCB BĐ ở BV Da liễu trung ương quy hòa thành BV Đa khoa tỉnh Bình Định( phần mở rộng).

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mong quý vị mau hồi âm.

Xem trả lời

Thẻ BHYT ông đăng ký khám chữa bênh ban đầu tại Bênh viện Phong – da liễu TW Quy Hoà thì ông vẫn được KCB BHYT tại BVĐK tỉnh phần mở rộng trong những trường hợp sau:

1/ Khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến:

Căn cứ điều 4 mục 2 thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế và điều 11 mục 4 thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế thì trường hợp của ông xin trả lời như sau

+ Vào viện trong tình trạng cấp cứu;

+ Có giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh từ BV Phong – Da liễu Quy Hoà về BVĐK tỉnh phần mở rộng.

2/ Khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến (trái tuyến):

Căn cứ điều điều 22 mục 3 điểm c luật số 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật BHYT trả lời cho ông như sau: Ông được khám bệnh chữa bệnh tại BVĐK tỉnh phần mở rộng (BV hạng 3 tuyến huyện) và được hưởng 100% quyền lợi BHYT theo thẻ.

Xin trả lời cho ông được rõ, chân thành cảm ơn ông đã gửi câu hỏi./.

Bs.Lê Đình Hoàng (Phòng Giám định BHYT BHXH tỉnh)

Sổ bhxh không thấy hoàn trả cho mình khi nghỉ việc
Câu hỏi :

Tên: Đặng Trung Kiên

Địa chỉ: An Bão, Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định

Điện thoại: 0975229839

Nội dung:

Em nghỉ việc bên Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định được 1 tháng rồi mà không thấy trả sổ bảo hiểm, gọi cty thì cty bảo sổ BHXH bên cơ quan bảo hiểm đang giữ, vậy thử hỏi làm sao em làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm. Em làm cty đc 6 năm rồi.

Xem trả lời

Khi ông/bà nghỉ việc tại đơn vị ông/bà cần yêu cầu người sử dụng lao động (NSDLĐ) phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH và trả cho ông/bà theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp của ông Đặng Trung Kiên, sinh 18/11/1990, mã số sổ BHXH: 7910592739, đóng BHXH, BHTN đến hết tháng 8/2018, cơ quan BHXH Tp Quy Nhơn đã xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH và trả cho ông/bà theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người nhận sổ là nhân viên làm công tác nhân sự của Cty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định; Vậy ông liên hệ với đơn vị để nhận sổ BHXH

Trường hợp NSDLĐ không trả sổ BHXH cho ông/bà với bất cứ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật, trong trường hợp này ông/bà có quyền khiếu nại hành vi này của NSDLĐ đến các cơ quan chức năng như: Ủy ban nhân dân các cấp, Thanh tra lao động, Liên đoàn lao động, BHXH để xử lý hoặc ông/bà khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Phạm Vũ Quang Hà (Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh)

Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Câu hỏi :

Tên: Nguyễn Văn Lượng

Địa chỉ: Nhơn Tân,An Nhơn,Bình Định

Điện thoại: 0394018478

Nội dung:

BHXH của tôi đóng được 1,5 năm. Nhưng tôi vừa rút ra. Giờ tôi muốn đóng lại BHXH tự nguyện, vậy tôi có thể trả lại tiền và tiếp tục đóng theo sổ bảo hiểm cũ được không. Tôi xin cảm ơn.

Xem trả lời

Khi Bạn tham gia Bảo hiểm xã hội, nghỉ việc hưởng bảo biểm xã hội một lần, nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các văn bản hướng dẫn về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chưa có quy định nộp lại tiền sau khi đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nếu bạn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã hưởng chế độ một lần trước đó không được tính cộng dồn để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Câu hỏi :

Tên: Nguyễn Tuyết Trinh

Địa chí: Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 0396542440

Nội dung:

Em Là dược sĩ làm việc tại nhà thuốc tư nhân, em muốn tham gia bhxh tự nguyện, xin giúp em với ạ, về hồ sơ giấy tờ và cách thức làm và nộp tại đâu, về khoảng tiền phải nộp là như thế nào , xin hướng dẫn chi tiết giúp e ạ !

Em xin chân thành cảm ơn ạ!

Xem trả lời

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng hàng tháng thấp nhất bằng 22% x 700.000 đồng và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở tại thời điểm đóng (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng). Được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 10% mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn tương ứng với 15.400 đồng/tháng.

- Thủ tục gồm có: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Địa chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đại lý thu UBND xã, Đại lý thu Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn đang cư trú.

          Đặng Văn Lý (Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh)

 

Công ước quốc tế về chống tra tấn
Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Luật An ninh mạng
Trích hoa hồng giao viên thu BHYT
Tiền lương đóng BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Chế độ thai sản khi công ty nợ tiền BHXH
Tiền lương đóng BHXH
Thẻ bảo hiểm y tế có khám trái tuyến được không.
Sổ bhxh không thấy hoàn trả cho mình khi nghỉ việc
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT