Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
ĐOÀN KHẢO SÁT JICA NHẬT BẢN LÀM VIỆC TẠI BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trong 02 ngày 30 và 31/5/2016, Đoàn khảo sát của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Bình Định và BHXH thị xã An Nhơn.
Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 24/5/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Tuyên truyền, đối thoại Luật BHXH năm 2014 cùng 56 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

Ngày 19/5/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Kiểm tra, sát hạch cán bộ trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp phòng và cấp huyện

Để đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra sát hạch cho 15 viên chức trước khi được bổ nhiệm chức vụ quản lý trong hệ thống ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định. 

“Chuyến xe buýt kỳ thú” - Hình thức mới trong tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Ngày 04/4/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Huế - VTV Huế tổ chức thực hiện chương trình truyền hình thực tế “Chuyến xe buýt kỳ thú” tại thành phố Quy Nhơn.

ĐOÀN KHẢO SÁT JICA NHẬT BẢN LÀM VIỆC TẠI BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH: KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN DO QUỸ BHYT CHI TRẢ

Trong hai ngày 30-31/3/2016, Đoàn khảo sát của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Bình Định và BHXH thị xã An Nhơn khảo sát thông tin về Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả và cơ chế chi trả BHYT trên địa bàn tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội - Ban quản lý Khu kinh tế - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định triển khai Chương trình phối hợp năm 2016: Phấn đấu 80% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Chiều ngày 28/3/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) và Công đoàn Khu kinh tế (CĐKKT) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2015 và triển khai Chương trình phối hợp năm 2016.


Ngành BHXH Bình Định: Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Vừa qua, BHXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.


Tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT

Ngày 9/03/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT cho các cán bộ làm công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của hơn 400 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 

Công văn số 791/BHXH-VP ngày 14/6/2018 của BHXH tỉnh về việc truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7
Công văn số 333/BHXH-CĐBHXH ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh về việc triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Kế hoạch số 244/KH-BHXH ngày 27/02/2018 của BHXH tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018
Kế hoạch số 1694/KH-BHXH ngày 31/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về công tác cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số 38/TB-BHXH ngày 09/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi về chế độ thai sản cho chồng
Hỏi về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Chế độ thai sản và nghỉ không lương
Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
Hỏi đáp về chế độ BHXH sau khi nghỉ việc
Hỏi về đóng BHXH
Hỏi về lấy sổ BHXH
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Sửa đổi bảo hiểm làm theo quy trình nào