Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Quyết định số 1023/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013 của Tổng Giám đốc về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH áp dụng BHXH các tỉnh, cấp huyện
 
Công văn số 3723/BHXH-PC ngày 23/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính
 
Công văn số 3680/BHXH-CSXH ngày 18/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Bảo hiểm thất nghiệp
 
Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
 
Công văn số 3620/BHXH-PC ngày 16/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc xác định tư cách tham gia tố tụng tại tòa án của bảo hiểm xã hội
 
Công văn số 3546/BHXH-BC ngày 11/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc xuất hóa đơn tài chính đối với chi phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
 
Công văn số 3408/KH-BHXH ngày 30/8/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2013
 
Công văn số 3334/BHXH-BT ngày 27/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hoàn trả tiền đóng BHYT
 
Công văn số 3238/BHXH-CSYT ngày 19/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán chi phí xét nghiệm đông máu cơ bản và thuốc hỗ trợ gan
 
Công văn số 3244/BHXH-CSYT ngày 19/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm
 

Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT