Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Quyết định số 888/BHXH-QĐ ngày 8/8/2013 của Tổng Giám đốc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
 
Biểu Mẫu theo Quyết định số 888/BHXH-QĐ ngày 8/8/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
 
CÔng văn số 3189/BHXH-CSYT ngày 12/8/2013 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẩu thuật Phaco
 
Quyết định số 835/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2013 của BHXH Việt Nam Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
 
Quyết định số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc Ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS"
 
Công văn số 2871/BHXH-BT ngày 25/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH-BHYT
 
Công văn số 2866/BHXH-TĐKT ngày 24/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung
 
Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013-2020
 
Quyết định số 789/QĐ-BHXH ngày 16/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội
 
Công văn số 2695/BHXH-CSYT ngày 15/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT
 

Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT