Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Công văn số 1623/TB-BHXH ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ 15/3 đến tháng 4 năm 2013
  số 1623/TB-BHXH
Công văn số 1564/BHXH-CSYT ngày 03/5/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn số 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế
  số 1564/BHXH-CSYT
Công văn số 1515/BHXH-PC ngày 26/4/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  số 1515/BHXH-PC
Công văn số 1496-BHXH-BC ngày 25/4/2013 xủa BHXH Việt Nam Về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học
  số 1496-BHXH-BC
Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 20/04/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
  số 1477/BHXH-CSXH
Quyết định số 356/QĐ-BHXH ngày 17/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của hệ thống Bảo hiểm xã hội (từ năm 2012 đến năm 2016)
  số 356/QĐ-BHXH
Thông báo số 1360/TB-BHXH ngày 12/04/2013 Thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013.
  1360/TB-BHXH
Kế hoạch số 1362/KH-BHXH ngày 12/04/2013 của BHXH Việt Nam Triển khai NQ số 30/NQ-Cp ngày 1/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng
  số 1362/KH-BHXH
Quyết định 352/QĐ-BHXH ngày 15/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của BHXH Việt Nam
  Số 352/QĐ-BHXH
Kế hoạch số 1275/KH-BHXH ngày 4/4/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2013
  số 1275/KH-BHXH

Trang 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

Luật Quốc phòng
Luật Cạnh tranh
Luật Tố cáo
Luật Đo đạc và bản đồ
Luật Quy hoạch
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Hướng dẫn số 1205/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 17/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH tỉnh Bình Định về việcthực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
Công văn số 668/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về việc hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Công văn số 483/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định về việc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã rút BHXH
Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện
Thời gian nghỉ khi bệnh dài ngày
Tuổi để đóng BHXH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an trên 6 tuổi
Hỏi về cấp lại sổ BHXH
Hỏi về thời gian đóng BHXH
Chi trả lương hưu hàng tháng
Bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc
Trợ cấp thất nghiệp sau sinh

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT