Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Công văn số 1564/BHXH-CSYT ngày 03/5/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn số 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế
  số 1564/BHXH-CSYT
Công văn số 1515/BHXH-PC ngày 26/4/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  số 1515/BHXH-PC
Công văn số 1496-BHXH-BC ngày 25/4/2013 xủa BHXH Việt Nam Về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học
  số 1496-BHXH-BC
Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 20/04/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
  số 1477/BHXH-CSXH
Quyết định số 356/QĐ-BHXH ngày 17/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của hệ thống Bảo hiểm xã hội (từ năm 2012 đến năm 2016)
  số 356/QĐ-BHXH
Thông báo số 1360/TB-BHXH ngày 12/04/2013 Thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013.
  1360/TB-BHXH
Kế hoạch số 1362/KH-BHXH ngày 12/04/2013 của BHXH Việt Nam Triển khai NQ số 30/NQ-Cp ngày 1/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng
  số 1362/KH-BHXH
Quyết định 352/QĐ-BHXH ngày 15/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của BHXH Việt Nam
  Số 352/QĐ-BHXH
Kế hoạch số 1275/KH-BHXH ngày 4/4/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2013
  số 1275/KH-BHXH
Công văn số 47/KH/BCS ngày 3/4/2013 của Ban cán sự BHXH Việt Nam Về Kế hoạch thực hiện Nhị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
  số 47/KH/BCS

Trang 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

Công văn số 791/BHXH-VP ngày 14/6/2018 của BHXH tỉnh về việc truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7
Công văn số 333/BHXH-CĐBHXH ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh về việc triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Kế hoạch số 244/KH-BHXH ngày 27/02/2018 của BHXH tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018
Kế hoạch số 1694/KH-BHXH ngày 31/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về công tác cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số 38/TB-BHXH ngày 09/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi về chế độ thai sản cho chồng
Hỏi về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Chế độ thai sản và nghỉ không lương
Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
Hỏi đáp về chế độ BHXH sau khi nghỉ việc
Hỏi về đóng BHXH
Hỏi về lấy sổ BHXH
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Sửa đổi bảo hiểm làm theo quy trình nào

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT