Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Kế hoạch số 1275/KH-BHXH ngày 4/4/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2013
  số 1275/KH-BHXH
Công văn số 47/KH/BCS ngày 3/4/2013 của Ban cán sự BHXH Việt Nam Về Kế hoạch thực hiện Nhị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
  số 47/KH/BCS
Công văn số 1193/KH-BHXH ngày 1 tháng 4 năm 2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
  số 1193/KH-BHXH
Công văn số 1135/BHXH-CSYT ngày 28/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
  số 1135/BHXH-CSYT
Số 295/QĐ-BHXH Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ngày 25/3/2013 Về việc ban hành chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam
  Số 295/QĐ-BHXH
Công văn số 812/BHXH-CSYT ngày 4/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện
  số 812/BHXH-CSYT
Công văn số 820/BHXH-CST ngày 4/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc quét chữ ký trên sổ BHXH của BHXH T.P Hồ Chí Minh
  số 820/BHXH-CST
Công văn số 25/BHXH-BCS ngày 27-2-2013 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
  số 25/BHXH-BCS
Công văn số 751/BHXH-CSXH ngày 23-2-2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH
  số 751/BHXH-CSXH
Công văn số 736/BHXH-CST ngày 22-2-2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh cấp trùng thẻ BHYT
  số 736/BHXH-CST

Trang 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

Công văn số 567/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 13/5/2019 V/v bổ sung Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Công văn số 465/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 22/4/2019 của BHXH tỉnh về việc lập thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội
Công văn số 444/BHXH-CNTT ngày 19/4/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc dịch vụ tra cứu thông tin về BHXH, BHYT
Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Luật Phòng, chống tham nhũng
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cần chốt sổ bảo hiểm xã hội tháng 3 năm 2019
Đăng ký số điện thoại khi tham gia BHXH
Thủ tục lãnh BHXH 1 lần
Gộp sổ BHXH
Đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc
Thẻ BHYT bãi ngang
Hỏi về nhận BHXH 1 lần
Khám BHYT khi về quê
Hỏi về thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
Tham gia bhxh tự nguyện

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT