Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
Quyết định số 132/QĐ-BHXH ngày 7/2/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 1071/QĐ-BHXH ngày 1/9/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
  số 132/QĐ-BHXH
Công văn số 628/BHXH-BC ngày 7/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việ sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT
  số 628/BHXH-BC
Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 5/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việc công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 5 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT
  số 584/BHXH-DVT
Thông báo số 631/TB-BHXH ngày 7/2/2013 của BHXH Việt Nam về việc Kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Bảo hiểm xã hội
  số 631/TB-BHXH
Công văn số 545/BHXH-CSYT ngày 1/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT
  545/BHXH-CSYT
Công văn số 493/BHXH-CST ngày 30/1/2013 của BHXH Việt Nam Về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT
  493/BHXH-CST
Công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/1/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH
  481/BHXH-CSXH
Số 445/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 23-1-2013 Về việc chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  Số 445/BHXH-BT
Số 446/KH-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 23/1/2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
  Số 446/KH-BHXH
Số 373/CTr-BHXH Chương trình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"
  Số 373/CTr-BHXH

Trang 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

Công văn số 791/BHXH-VP ngày 14/6/2018 của BHXH tỉnh về việc truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7
Công văn số 333/BHXH-CĐBHXH ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh về việc triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU BHXH-BHYT-BHTN- NĂM 2012
Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định
Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Kế hoạch số 244/KH-BHXH ngày 27/02/2018 của BHXH tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018
Kế hoạch số 1694/KH-BHXH ngày 31/12/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về công tác cải cách hành chính năm 2018
Thông báo số 38/TB-BHXH ngày 09/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Hỏi Bảo hiểm thất nghiệp
Hỏi về chế độ thai sản cho chồng
Hỏi về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Chế độ thai sản và nghỉ không lương
Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh
Hỏi đáp về chế độ BHXH sau khi nghỉ việc
Hỏi về đóng BHXH
Hỏi về lấy sổ BHXH
Thay đổi nơi KCB BHYT ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Sửa đổi bảo hiểm làm theo quy trình nào

Công ty sản xuất phim quảng cáo
Công ty sản xuất phim quảng cáo ở TPHCM

Bánh pizza
Cửa hàng bánh pizza ngon uy tín nhất Hà Nội

Đồng phục lớp
Những mẫu đồng phục lớp đẹp nhất

Công ty tiên phong 
Công ty Tiên Phong chuyên cung cấp các thiết bị chống tĩnh điện

Gia xe Audi
Siêu xe Audi hạng sangBẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT