Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online :
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.

        BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         

         Số: 09/TB-BHXH                                                               Bình Định, ngày 7 tháng 1 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ, ký hợp đồng làm việc đối với thí sinh

trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013

 

 

 


Tất cả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành BHXH tỉnh Bình Định năm 2013 nộp hồ sơ ký hợp đồng làm việc như sau:

1. Hồ sơ gồm có:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (thời hạn 6 tháng) do cơ quan y tế cấp quận, huyện hoặc tương đương trở lên cấp;

- Bản chính các quyết định, giấy tờ liên quan đến thời gian công tác ở các cơ quan cũ (nếu có)  như: Quyết định tuyển dụng, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc; các quyết định lương, sổ BHXH và các hợp đồng làm việc;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 02 ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Hết ngày 20/02/2014.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức - Hành chính BHXH tỉnh Bình Định, số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Ngày ký hợp đồng làm việc: Thí sinh trúng tuyển ký hợp đồng làm việc vào ngày 25/02/2014 tại phòng Tổ chức - Hành chính BHXH tỉnh Bình Định. Bắt đầu làm việc từ ngày 01/3/2014./.

Nơi Nhận:

- Website BHXH tỉnh;

- Niêm yết công khai;

- Lưu: VT, TCHC.

 


                                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                                     Đã ký                   

                                                                                                                  Phạm Mai            

 Danh sách điểm các thí sinh dự thi: http://bhxhbinhdinh.gov.vn/chitietvanban.php?idVB=366

Danh sách thi tuyển viên chức  http://bhxhbinhdinh.gov.vn/chitietvanban.php?idVB=289


Danh sách thi tuyển viên chức http://bhxhbinhdinh.gov.vn/chitietvanban.php?idVB=290


    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc  lập– Tự do – Hạnh phúc

    

        Số:   359    /TB-BHXH                                                     Bình Định, ngày  16    tháng 5  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức năm 2013

 

 


I-                  CHỈ TIÊU NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định cần tuyển 21 chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào  làm việc tại BHXH tỉnh theo chức danh và vị trí công việc sau:

 

Số TT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển dụng

Số lượng

Trình độ chuyên môn

 ( tốt nghiệp đại học các ngành)

1

2

3

4

5

 

1

Phòng

Kế hoạch – Tài chính

 

Kế toán

 

01

- Tài chính, kế toán, 

 

2

Phòng

Giám định Bảo hiểm y tế

 

Giám định BHYT

 

03

- 02 chỉ tiêu Bác sỹ - Đại học Y,

- 01 chỉ tiêu Dược sỹ - Đại học Dược

 

 

3

 

 

BHXH

Thành phố

 Quy Nhơn

Giám định BHYT

02

- 02 chỉ tiêu Bác sỹ - Đại học Y,

Thực hiện chế độ BHXH

 

01

- Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

Tiếp nhận quản lý hồ sơ

 

02

- Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ, công nghệ thông tin

 

4

 

BHXH huyện

Tuy Phước

 

Kế toán

 

01

- Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, quản lý kinh tế,

 

5

 

BHXH Thị xã

An Nhơn

Giám định BHYT

01

- Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán

Công tác Thu

01

- Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

 

 

 

6

 

 

BHXH huyện

Tây Sơn

Giám định BHYT

01

- Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán

Công tác Thu

01

- Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

01

- Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông

 

7

BHXH huyện Phù Cát

Giám định BHYT

01

- Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán

Công tác cấp Sổ, Thẻ

01

- Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

 

8

BHXH huyện Phù Mỹ

Giám định BHYT

01

- Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán.

Công tác Thu

01

- Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

 

9

BHXH huyện Hoài Nhơn

Công tác giám định BHYT

01

- Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán .

 

10

BHXH huyện Hoài Ân

Công tác Thu

01

- Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

 

II.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

          1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

                 1.1. Điều kiện chung

          a) Người dự tuyển vào làm việc tại  BHXH Bình Định phải đáp ứng các điều kiện quy định sau:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

 - Có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.

          2. Tuyển dụng đặc cách

Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:

- Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

- Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

          - Bác sỹ, dược sỹ đại học.

          - Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.

          Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng BHXH Bình Định sẽ báo cáo BHXH Việt Nam xem xét đồng thời các yếu tố về trường đào tạo, điểm trung bình học tập toàn khóa, điểm các môn chuyên ngành và thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;

          Chỉ tiêu biên chế tại vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách sẽ được trừ trong tổng chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị; Người không đạt đặc cách nếu có nguyện vọng sẽ được thi tuyển vào vị trí việc làm dự tuyển ban đầu nếu vị trí tuyển dụng đó còn chỉ tiêu. Trong trường hợp hết chỉ tiêu, nếu có nhu cầu làm việc ở các vị trí khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, người dự tuyển phải làm đơn đăng ký và phải tham gia thi tuyển theo quy định.

          3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 02 bộ ( 01 bộ gốc gửi BHXH Việt Nam, 01 bộ phô tô lưu tại BHXH tỉnh)  bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

 - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

          - 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

          - 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc

          3.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

  4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

  4.1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

  - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 17h00).

  Thời hạn và thời gian nhận hồ sơ nếu có thay đổi, BHXH Bình Định sẽ  thông báo sau.

 Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

Người dự tuyển có đủ điều kiện quy định đến nộp hồ sơ dự tuyển và nộp lệ phí dự tuyển tại phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH tỉnh Bình Định, số tiền là  140.000 đồng (Một trăm bốn mươi ngàn đồng)/người. Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm một khoản tiền nào khác

  4.2. Địa điểm nộp hồ sơ

  - Tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Bình Định, số nhà 38 Trường Chinh – Quy Nhơn – Bình Định.

  - Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng thi tuyển vào làm việc ở cơ quan BHXH tỉnh khác thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh Bình Định hoặc ngược lại người có nguyện vọng thi tuyển vào làm việc ở BHXH tỉnh Bình Định nhưng thường trú ở nơi khác thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh nơi đang cư trú.

III. MÔN THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI

          1. Môn thi, nội dung, hình thức thi

  Người đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:

  1.1. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, cụ thể:

  - Thời gian thi: 120 phút

  - Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.

  1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm, cụ thể:

  - Thi viết: Thời gian 180 phút

  - Thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút

 - Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).

1.3. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút.

1.4. Thi tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể:

- Thời gian thi: 30 phút

- Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng

        2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);

       - Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).

            2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

3.1. Thời gian tổ chức thi viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2013 theo từng khu vực (các cụm thi). Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo trên website của Ngành tại địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn    hoặc BHXH Bình Định sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm dự thi trên website tại địa chỉ: www.bhxhbinhdinh.gov.vn.

3.2. BHXH  tỉnh Bình Định không bố trí phương tiện đưa, đón thí sinh đi thi. Kinh phí đi lại và ăn, nghỉ trong thời gian dự thi do thí sinh tự lo.

 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định. Thông báo rộng rãi đến ai có nhu cầu đăng ký thi tuyển. Mọi thông tin được đăng tải trên Website www.bhxhbinhdinh.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- BHXH Việt Nam ( b/c);

- Niêm yết công khai;                                                                                                     Đã ký

- Lưu TC-HC, VT.

                                                                                                                                   Phạm Mai

 

 

 

 

Tải mẫu lý lịch thi công chức tại đây http://bhxhbinhdinh.gov.vn/chitietvanban.php?idVB=266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

                                                           

           ..................., ngày       tháng      năm 2013

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch  số 1611 /KH-BHXH ngày7/5/2013 của BHXH Việt Nam)

 

          Họ và tên:                                                                              Nam, Nữ:

            Ngày sinh:

            Quê quán:

            Hộ khẩu thường trú:

            Chỗ ở hiện nay:                                             

            Điện thoại liên lạc:

            Dân tộc:                                                                    

            Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

            Đăng ký thi môn ngoại ngữ (*):

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng

Trung Quốc

 

            Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

            Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của .......................................... (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm ...............................(3) thuộc chức danh nghề nghiệp ...................................(4). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan.

            Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

            Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

            1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

            2. Bản sao giấy khai sinh;

            3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:.............. (5)

            4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

            5. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

 

   Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi huỷ bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                                          Kính đơn.

                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(*) Đánh dấu x vào ô đăng ký thi môn ngoại ngữ

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;

(4) Ghi đúng chức danh nghề nghiệp cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;

(5) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

 

Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh 

ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH năm 2013.

 

CÂU HỎI

Phần kiến thức chung (Quản lý Nhà nước)

( Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào Ngành BHXH Việt Nam )

 

Câu 1 : Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam?

Câu 2 : Trình bày mối quan hệ giữa Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam và nhân dân?

Câu 3 : Trình bày những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam?

Câu 4 : Trình bày sơ đồ hệ thống bộ máy tổ chức Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo hiến pháp 1992?

Câu 5 : Trình bày vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội? thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội?

Câu 6 : Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức đó?

Câu 7 :  Trình bầy vai trò, vị trí và quyền hạn của Chủ tịch nước? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước?

Câu 8 : Trình bày vị trí quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Nêu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?

Câu 9 : Trình bầy hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ở địa phương? Nêu vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn chung của tổ chức đó?

Câu 10 : Nêu khái niệm về tổ chức, cơ quan Nhà nước trong cơ quan hành chính Nhà nước ?

Câu 11 : Trình bày  phân loại cơ quan hành chính Nhà nước.

Câu 12 : Hãy nêu các chức năng và đặc điểm cơ bản của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Câu 13 : Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Câu 14 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền chung? Nêu địa vị pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Câu 15 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thẩm quyền riêng? Nêu vị trí pháp lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân.

Câu 16 : Hãy nêu cơ cấu tổ chức cơ  quan hành chính Nhà nước.

Câu 17 : Hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hành chính Nhà nước?

Câu 18 : Nêu khái niệm công chức là gì, viên chức là gì ? So sánh sự  giống nhau, khác nhau giữa công chức và viên chức?

Câu 19 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định trong  Luật Viên chức?

Câu 20 : Nêu quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 21 : Nêu quyền lợi và nghĩa vụ của công chức quy định trong Luật Công chức?

Câu 22 : Nêu những việc viên chức không được làm được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 23: Nêu mục đích và các căn cứ đánh giá viên chức?

Câu 24 : Nêu nội dung đánh giá và phân loại đánh giá Viên chức?

Câu 25 : Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?

Câu 26 : Hợp đồng làm việc là gì? Theo Luật Viên chức có mấy loại hợp đồng làm việc?

Câu 27: Hãy cho biết nội dung cơ bản của hợp đồng làm việc được quy định trong Luật Viên chức?

Câu 28: Nêu vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu 29 : Nêu nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu 30 : Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm có đại diện lãnh đạo cơ quan nào? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

Câu 31 : Nêu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Câu 32 : Nêu cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương?

Câu 33 : Nêu vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện?

Câu 34 : Nêu các khái niệm về văn bản, văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quản lý hành chính Nhà nước, văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thường?

Câu 35: Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật gồm hệ thống các văn bản nào?

Câu 36 : Thế nào là văn bản cá biệt? Nêu tên các loại văn bản hành chính thông thường và văn bản chuyên môn-kỹ thuật?

Câu 37 : Hãy nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

CÂU HỎI

Phần chính sách bảo hiểm xã hội

(Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam)

 

Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH?

Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau?

Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của những loại hình BHXH đó?

Câu 4: Luật BHXH quy định cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH là những cơ quan nào? Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Câu 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?

Câu 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?

Câu 7: Theo quy định của Luật BHXH thì Tổ chức BHXH có quyền và trách nhiệm gì?

Câu 8: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia BHXH bắt buộc, tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những chế độ nào?

Câu 9: Luật BHXH quy định quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn như thế nào?

Câu 10: Luật BHXH quy định mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHXH như thế nào?

Câu 11: Theo pháp luật BHXH hiện hành thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Câu 12: Luật BHXH quy định điều kiện nào thì người lao động được hưởng chế độ ốm đau?

Câu 13: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Câu 14: Luật BHXH quy định những trường hợp nào không được hưởng chế độ ốm đau?

Câu 15: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Câu 16: Luật BHXH quy định như thế nào về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con (không bao gồm trường hợp sau khi sinh mà con bị chết hoặc người mẹ bị chết) đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc có đủ điều kiện hưởng theo quy định?

Câu 17: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động như thế nào?

Câu 18: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, và mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Câu 19:  Điều kiện, mức hưởng về trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần đối với người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được quy định Luật BHXH như thế nào?

Câu 20: Luật BHXH quy định về việc giám định, giám định lại, giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào ?

Câu 21: Đối tượng, điều kiện  hưởng lương hưu  được quy định  trong Luật BHXH như thế nào?

Câu 22: Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động và mức lương hưu hằng tháng như thế nào?

Câu 23: Luật BHXH quy định về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc không đủ điều kiện hưởng lương hưu như thế nào?

Câu 24: Luật BHXH quy định về việc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng như thế nào? Khi nào lại được tiếp tục hưởng?

Câu 25: Luật BHXH quy định đối tượng nào khi chết người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng? Mức hưởng trợ cấp mai táng được quy định là bao nhiêu?

Câu 26: Luật BHXH quy định trường hợp nào khi bị chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng?

Câu 27: Luật BHXH quy định thân nhân nào của người chết và điều kiện nào đối với thân nhân người chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng?

Câu 28: Luật BHXH quy định mức hưởng và số lượng người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như thế nào đối với thân nhân người lao động tham gia BHXH bắt buộc chết?

Câu 29: Luật BHXH quy định trường hợp nào khi bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần?

Câu 30: Luật BHXH quy định như thế nào về mức trợ cấp tuất một lần mà thân nhân người chết được hưởng?

Câu 31: Theo quy định của Luật BHXH thì quỹ BHXH bắt buộc được hình thành từ những nguồn nào?

Câu 32: Theo quy định của Luật BHXH thì quỹ BHXH bắt buộc được sử dụng như thế nào?

Câu 33: Luật BHXH quy định quỹ BHXH bắt buộc được đầu tư theo các hình thức nào?

Câu 34: Pháp luật BHXH hiện hành quy định những đối tượng nào thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện? Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những chế độ nào?

Câu 35: Luật BHXH quy định mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện như thế nào?

Câu 36: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Câu 37: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ những nguồn nào?

Câu 38: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng các chế độ gì? Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Câu 39: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như thế nào?

Câu 40: Pháp Luật về BHXH hiện hành quy định mức đóng, phương thức đóng Bảo hiểm thất nghiệp.

Câu 41: Hãy nêu nhiệm vụ của cơ quan BHXH trong thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

 

 CÂU HỎI

Phần Chính sách Bảo hiểm y tế

    ( Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam )

Câu 1. Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT tại Việt Nam?

Câu 2. Luật BHYT quy định việc sử dụng Quỹ BHYT như thế nào?

Câu 3. Chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam được thực hiện dựa trên các  nguyên tắc nào?

Câu 4. Luật BHYT tại Việt Nam được ban hành khi nào? Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT? Cơ quan nào có chức năng tổ chức thực hiện chính sách BHYT?  

Câu 5. Chức năng quản lý nhà nước về BHYT của Bộ Y tế bao gồm những nội dung gì?

Câu 6. Bộ Tài chính có trách nhiệm như thế nào trong quản lý nhà nước về BHYT?

Câu 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với BHYT?

Câu 8. Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tổ chức và thực hiện chính sách BHYT?

Câu 9. Hãy nêu quyền hạn của BHXH Việt Nam của tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ?

Câu 10. Hãy nêu các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động BHYT

Câu 11. Hãy nêu các nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT theo qui định của Luật BHYT?

Câu 12. Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn của người sử dụng lao động về thực hiện chế độ BHYT đối với người lao động?

Câu 13.  Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT?

Câu 14. Căn cứ vào mức lương nào để qui định mức đóng BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện?

Câu 15. Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động? Trách nhiệm đóng của các nhóm đối tượng này được quy định như thế nào?

Câu 16. Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương tối thiểu?

Câu 17. Mức đóng BHYT hiện tại của người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp thất nghiệp; Học sinh, sinh viên được quy định như thế nào? 

Câu 18. Nêu các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng  BHYT

 Câu 19. Nêu các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng  BHYT?

 

Câu 20. Trường hợp nào được giảm trừ mức đóng BHYT và giảm trừ như thế nào?

Câu 21. Luật BHYT quy định như thế nào về việc cấp thẻ BHYT và thời hạn sử dụng thẻ BHYT?

Câu 22. Hãy nêu các quy định về đổi, cấp lại thẻ BHYT

Câu 23. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi, tạm giữ trong các trường hợp nào?

Câu 24. Hãy nêu phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT?

Câu 25.  Các trường hợp không thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT?

Câu 26. Hãy nêu khái niệm về cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. Mức đồng chi trả chi phí KCB được quy định như thế nào?

Câu 27. Trường hợp nào được quỹ BHYT thanh toán 100%, 95%, 80% chi phí khi sử dụng các dịch vụ KCB thông thường?

Câu 28. Hãy nêu phạm vi được hưởng của người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn:

Câu 29.Thế nàocơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Nêu các loại cơ sở khám chữa bệnh BHYT?  

Câu 30. Hãy nêu những quy định của Luật BHYT về trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Câu 31. Hãy nêu các quy định của Luật BHYT về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với người tham gia BHYT?

Câu 32. Thủ tục khám chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Câu 33. Hãy nêu các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế?

Câu 34.  Theo Luật BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT có các hình thức nào?

Câu 35. Thế nào là thanh toán trực tiếp chi phí KCB? Những trường hợp nào được cơ quan BHYT thanh toán trực tiếp?

Câu 36. Khi thanh toán trực tiếp chi phí KCB, người đề nghị cần có những giấy tờ gì?

Câu 37. Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định phải tự thanh toán với bệnh viện chi phí nào?

Câu 38. Giám định BHYT là gì? Hãy nêu nội dung của công tác giám định BHYT theo quy định của Luật BHYT?

Câu 39. Quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý được sử dụng như thế nào?

Câu 40. Hãy nêu các tranh chấp và cách thức giải quyết các tranh chấp về BHYT?

  

 

 

 


Quyết định số 326/QĐ-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc bố trí viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
Thông báo số 925/TB-BHXH ngày 17/7/2019 của BHXH tỉnh về việc lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019
Công văn số 909/BHXH-VP ngày 16/7/2019 của BHXH tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”
Thông báo số 865/TB-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH tỉnh Bình Định về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định
Công văn số 728/BHXH-VP ngày 11/6/2019 của BHXH tỉnh về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7) năm 2019
Luật BHXH
Luật BHYT
Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
Luật việc làm
Chế độ thai sản khi chồng tham gia bảo hiểm
Điều kiện được rút BHXH 1 lần
Hỏi quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội
Thủ tục báo giảm, chốt sổ BHXH và hình thức nộp tiền BHXH sau khi nhận thư Thông báo kết quả đóng BHXH
Hỏi về hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tư vấn chế độ thai sản bảo hiểm xã hội
Hỏi về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
Hỏi về hưởng trợ cấp thôi việc
Hỏi về chế độ ốm đau
Địa chỉ để làm thủ tục rút BHXH 1 lần


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110 
Thiết kế và phát triển bởi Phòng CNTT