STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 44/2019/QH14 14-08-2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
2 22-05-2019 Luật BHXH
3 22-05-2019 Luật BHYT
4 22-05-2019 Luật sửa đổi bổ sung một số điều BHYT
5 22-05-2019 LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
6 22-05-2019 Luật việc làm
7 22-05-2019 Bộ Luật Lao Động
8 55/2005/QH11 01-03-2019 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 29/2018/QH14 01-03-2019 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
10 37/2018/QH14 01-03-2019 Luật Công an nhân dân
11 30/2018/QH14 01-03-2019 Luật Đặc xá
12 32/2018/QH14 01-03-2019 Luật Chăn nuôi
13 31/2018/QH14 01-03-2019 Luật Trồng trọt
14 33/2018/QH14 01-03-2019 Luật Cảnh sát biển Việt Nam
15 34/2018/QH14 01-03-2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
16 35/2018/QH14 01-03-2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
17 22/2018/QH14 01-10-2018 Luật Quốc phòng
18 23/2018/QH14 01-10-2018 Luật Cạnh tranh
19 25/2018/QH14 01-10-2018 Luật Tố cáo
20 25/06/2018 01-10-2018 Luật Đo đạc và bản đồ
21 21/2017/QH14 01-10-2018 Luật Quy hoạch
22 28/2018/QH14 01-10-2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
23 26/2018/QH14 01-10-2018 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
24 24/2018/QH14 01-10-2018 Luật An ninh mạng
25 12/2017/QH14 02-10-2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
26 07/2017/QH14 02-10-2017 Luật Chuyển giao công nghệ
27 09/2017/QH14 02-10-2017 Luật Du lịch
28 11/2017/QH14 02-10-2017 Luật Trợ giúp pháp lý
29 15/2017/QH14 02-10-2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
30 08/2017/QH14 02-10-2017 Luật Thủy lợi
31 13/2017/QH14 02-10-2017 Luật Cảnh vệ
32 10/2017/QH14 02-10-2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
33 04/2017/QH14 02-10-2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
34 05/2017/QH14 02-10-2017 Luật Quản lý ngoại thương
35 14/2017/QH14 02-10-2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
36 06/2017/QH14 02-10-2017 Luật Đường sắt
37 89/2015//QH13 03-05-2017 Luật Thống kê
38 93/2015/QH13 03-05-2017 Luật Tố tụng hành chính
39 38/2013/QH13 03-05-2017 Luật Việc làm
40 02/2007/QH12 03-05-2017 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
41 84/2015/QH13 03-05-2017 Luật An toàn vệ sinh lao động
42 64/2006/QH11 03-05-2017 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
43 104/2016/QH13 01-07-2016 Luật Tiếp cận thông tin
44 103/2016/QH13 01-07-2016 Luật Báo chí
45 102/2016/QH13 01-07-2016 Luật Trẻ em
46 107/2016/QH13 01-07-2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
47 105/2016/QH13 01-07-2016 Luật Dược
48 108/2016/QH13 01-07-2016 Luật điều ước quốc tế
49 106/2016/QH13 01-07-2016 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
50 11/2016/UBTVQH13 01-07-2016 Pháp lệnh Quản lý thị trường
51 85/2015/QH13 18-05-2016 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
52 57/2014/QH13 18-05-2016 Luật Tổ chức Quốc hội
53 77/2015/QH13 18-05-2016 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
54 số 538/QĐ-TTg 15-04-2013 Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 29/3/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
55 Số 21-NQ/TW 12-12-2012 Nghị Quyết của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
56 58/2014/QH13 09-02-2012 Luật BHXH
57 Số 25/2008/QH12 08-02-2012 Luật BHYT


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website