Chi đoàn BHXH tỉnh: Ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân"

14-10-2019 07:20:56

Ngày 12/10/2019, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định tổ chức hoạt động ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân".

Quang cảnh ngày ra quân

Trong ngày ra quân, các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tổ chức làm làm thêm giờ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ; hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, BHYT của người dân.

Đoàn viên Chi đoàn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT

Cụ thể, đoàn viên đã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân đăng ký cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; tư vấn cho người dân về nội dung chế độ chính sách BHXH, BHYT và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh theo quy định.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ của BHXH tỉnh trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan BHXH tỉnh và chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bích Giang 


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website