Quyết định 352/QĐ-BHXH ngày 15/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của BHXH Việt Nam

Số kí hiệu Số 352/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 16/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/08/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

File đính kèm
Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website