Hướng dẫn liên ngành số 1085/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 19/8/2019 của BHXH tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện BHYT hoc sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Số kí hiệu 1085/HDLN-BHXH-SGDĐT
Ngày ban hành 16/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/08/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký

File đính kèm
Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website