Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công Nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng QLĐH : Trần Hoài Nam
Điện thoại                  : 0256-3821412
Địa chỉ Email cntt@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website