Phòng Giám định BHYT

Phòng Giám Định BHYT

Trưởng phòng           : Nguyễn Đức Anh
Phó Trưởng phòng    : Đinh Văn Sơn
Phó Trưởng phòng    : Tô Thị Ngọc Trâm
Phó Trưởng phòng    : Võ Thị Thanh Tùng
Điện thoại                  : 0256-3820288
Địa chỉ Email:             gdbhyt@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website