Phòng Thanh tra - Kiểm Tra

Phòng Thanh tra - Kiểm Tra

Trưởng phòng  : Huỳnh Đức Hùng
Phó Trưởng phòng          : Đỗ Minh Đức
Phó Trưởng phòng                   : Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại                                : 0256-3827456
Địa chỉ Email                           ttkt@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website