BHXH Huyện Vĩnh Thạnh

Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Thạnh


Giám đốc                     : Nguyễn Mạnh Hùng
P. Giám đốc                 : Bành Tiến Thạnh
Điện thoại                    : 0256-3886340  -  0256-3608609

Địa chỉ Email:              vinhthanh@bhxhbinhdinh.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website