BHXH TP Quy Nhơn

Bảo hiểm xã hội Thành phố Quy Nhơn

P. Giám đốc QLĐH     : Nguyễn An Toán
P. Giám đốc                 : Lương Thị Thúy
Điện thoại                    : 0256-3815532  -  0256-3824179

Địa chỉ Email:        quynhon@binhdinh.vss.gov.vn

Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website