Rút BHXH một lần tại địa phương
Câu hỏi:

Tên: Hà Thị Bích Điệp

Điện thoại: 0396565078

Nội dung:

Cho em hỏi bảo hiểm xã hội tỉnh mình làm tới ngày mấy là nghỉ vậy ạ?khi nào làm lại? Em làm ở tp Hcm muốn về quê rút bảo hiểm xã hội cần giấy tờ gì ạ.

Trả lời:

 Vấn đề Bạn hỏi:

1. “ …tới ngày mấy là nghỉ … khi nào đi làm lại ?...” không rõ hỏi gì ?

2. Thủ tục hồ sơ cần giấy tờ gì,

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 93/2015/QH13 có ghi: “ Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần

Trường hợp của Bạn nếu đã nghỉ việc sau một năm (12 tháng), nếu có yêu cầu nhận BHXH một lần thì Bạn đem sổ BHXH đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH một lần./.

Hỏi về giải quyết chế độ BHXH
Câu hỏi:

Tên: Nguyễn Ngọc An

Nội dung:

Tôi sinh năm 1966 (53 tuổi) đang giữ chức vụ Trưởng công an xã, tôi tham gia đóng BHXH từ năm 1990 và có thời gian đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, nên đến thời điểm bây giờ tổng thời gian đóng BHXH của tôi là 32 năm. Nay thực hiện chủ trương của Bộ công an về việc đưa công an chính quy về xã, nên tôi phải nghỉ công tác (vì không còn vị trí khác để bố trí cho tôi). Vậy xin hỏi trường hợp của tôi được giải quyết chế độ như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Ông đã gửi tiếp câu hỏi đến cơ quan BHXH

Vấn đề Ông hỏi cơ quan BHXH xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 và Điểm a, Khoản 1, Điều 55 của Luật BHXH số 58/2014/QH ngày 20/11/2014 có quy định như sau: “Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu… Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi…” và “Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”

Ông sinh năm 1966 (53 tuổi) có thời gian tham gia BHXH là 32 năm, vậy Ông phải chờ đủ 55 tuổi ra Hội đồng giám định y khoa để giám định sức khỏe với kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mới đủ điều kiện để hưởng lương hưu./.

Hỏi về thẻ BHYT bãi ngang
Câu hỏi:

Tên: Nguyen Bin

Điện thoại: 0975888868

Nội dung:

Cho tôi hỏi hiện nay đang có thông tin hết hạn thẻ BHYT vùng bãi ngang tới cuối năm 2019. Vậy cho tôi hỏi ở huyện Phù Cát thì có bao nhiêu xã vẫn còn sử dụng thẻ bãi ngang năm 2020 và bao nhiêu xã không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bãi ngang. Xin cảm ơn !

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, trong đó huyện Phù Cát tỉnh Bình Định có 06 xã bãi ngang gồm: Cát Minh, Cát Khánh, Cát Thành, Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Hải; ngày 26/2/2017 Sở Lao động Thương binh& Xã hội tỉnh Bình Định có Công văn số 163/SLĐTBXH-BTXHPCTNXH đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn chỉ đạo các ban ngành liên quan trên địa bàn huyện thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang.

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 596/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 -2020, có quy định: “Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Theo các quy định nêu trên khi các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm, thì từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg, đồng thời cũng dừng việc cấp thẻ BHYT cho người dân, do xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo./.

Thời điểm nào có thể làm thủ tục nghỉ hưu
Câu hỏi:

Tên: Đoàn Văn Nhỏ

Điện thoại: 0905567340

Nội dung:

Tuổi sinh trong giấy tờ của tôi là 20-7-1960, đến tháng 7-2020 là tròn 60 tuổi, cũng đến thời gian tháng 7-2020 là thời gian nộp BHXH của tôi cũng đạt 20 năm. Xin hỏi đến thời điểm nào tôi có thể làm thủ tục để nghỉ hưu, thủ tục như thế nào. Khi nghỉ hưu tôi có thể đi làm thêm ngoài hưu ở các cơ quan khác nhau được không ?

Trả lời:

Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến cơ quan BHXH

Vấn đề Ông hỏi cơ quan BHXH xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 của Luật BHXH số 58/2014 có ghi: “Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu… Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi…”

- Ông sinh ngày 20/7/1960  có thời gian tham gia BHXH đủ 20 năm trở lên thì Ông đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 01/8/2020.

- Đến tháng 7/2020 khi có Quyết định nghỉ việc để hưởng BHXH của Đơn vị, thì đơn vị sẽ báo giảm với cơ quan BHXH và chốt sổ BHXH để làm thủ tục cho Ông được hưởng lương hưu kể từ ngày 01/8/2020.

- Khi nhận lương hưu hàng tháng rồi, nếu Ông được Công ty nào hợp đồng nhận Ông vào làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc đối với người lao động cao tuổi theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày18/6/2012, thì Ông vẫn được làm việc theo hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc./.

Hỏi về các chế độ BHXH
Câu hỏi:

Email: buithanhphuong151086@gmail.com

Tên: Nguyễn Ngọc An

Nội dung:

Tôi sinh năm 1966, hiện là trưởng công an xã, tham gia đóng BHXH từ năm 1995. Nay thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa công an chính quy về tại xã tôi, nhưng vì các vị trí công tác khác trong xã đã đủ người nên xã không thể bố trí cho tôi vị trí công tác mới, vì thế tôi phải nghỉ công tác. vậy xin hỏi trường hợp của tôi được giải quyết chế độ như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Ông đã gửi câu hỏi đến cơ quan BHXH

Vấn đề Ông hỏi chưa rõ ràng, nên cơ quan BHXH không trả lời cụ thể được, Ông phải nói rõ thời gian tham gia BHXH được bao nhiêu năm, làm việc và nghỉ việc ở đơn vị nào ? mời Ông đem sổ BHXH và Quyết định nghỉ việc đến tại cơ quan BHXH để được tư vấn và hướng dẫn rõ hơn, mong Ông thông cảm./.Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website