STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4179/BHXH-DVT 11-11-2019 Công văn số 4179/BHXH-DVT ngày 07/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT
2 02-06-2019 Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019
3 595/QĐ-BHXH 22-05-2019 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, th
4 166/QĐ-BHXH 25-04-2019 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
5 889/QĐ-BHXH 10-09-2018 Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
6 39/QĐ-BHXH 01-03-2017 Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chí
7 1055/QĐ-BHXH 26-10-2016 Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
8 636/QĐ-BHXH 31-05-2016 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
9 3270/BHXH-CSXH 16-12-2015 Công văn số 3270/BHXH-CSXH
10 2538/BHXH-CSXH 16-12-2015 Công văn số 2538/BHXH-CSXH
11 28-05-2014 Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23/5/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát kết quả năm 2013
12 24-04-2014 Quy trình bổ sung kèm theo QD9 của BHXH Việt Nam Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613-QĐ/TTg
13 24-04-2014 Công văn số 4294/BHXH-VP ngày 30/10/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
14 24-01-2014 Công văn số 679/BHXH-YT ngày 26/12/2013 của BHXH Bộ quốc phòng về việc thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT
15 21-01-2014 Công văn số 162/BHXH-DVT ngày 15/1/2014 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán BHYT đối với thuốc Thymogam dạng tiêm
16 21-01-2014 Công văn số 126/BHXH-BT ngày 13/1/2014 của BHXH Việt Nam về việc mức đóng BHXH, BHYT
17 21-01-2014 Công văn số 5436/BHXH-BC ngày 31/12/2013 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính
18 13-01-2014 Công văn số 77/BHXH-BC ngày 7/1/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết tóan tài chính năm 2013
19 06-01-2014 Công văn số 5393/BHXH-CSYT ngày 31/12/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác hợp đồng, giám định thanh toán chi phí KCB BHYT sau thanh tra
20 03-01-2014 Công văn số 5281/BHXH-BC ngày 26/12/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện theo thông tư số 178/2012/TT-BTC
21 03-01-2014 Công văn số 5279/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 26/12/2013 Về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
22 31-12-2013 Công văn số 5279/BHXH-CSYT ngày 26/12/2013 của BHXH Việt Nam Về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
23 31-12-2013 Công văn số 5173/BHXH-TCCB ngày 20/12/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức
24 09-12-2013 Công văn số 4881/BHXH-CSSH ngày 3/12/2013 của BHXH Việt Nam Về việc đính chính văn bản
25 20-11-2013 Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
26 12-11-2013 Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 6/11/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kề từ ngày 01/7/2013
27 12-11-2013 Công văn số 4387/BHXH-CSYT ngày 4/11/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thực hiện công văn 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của Bộ y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch số 04
28 12-11-2013 Công văn số 39/BH-VP ngày 5/11/2013 của BHXH Việt Nam về việc một số đối tượng mạo danh để bán sách
29 05-11-2013 Công văn số 4261/TCCB-BHXH ngày 29/10/20132 của BHXH Việt Nam Về việc công chức, viên chức không uống rượu, bia trong giờ làm việc
30 05-11-2013 Công văn số 4268/BHXH-BC ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam về việc hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí cấp trùng thẻ BHYT
31 09-10-2013 Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 2/10/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
32 09-10-2013 Công văn số 3869/BHXH-CSYT ngày 30/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết các vướng mắc trong công tác thực hiện gíam định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
33 09-10-2013 Công văn số 3868/BHXH-CSYT ngày 30/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
34 02-10-2013 Công văn số 3835/BHXH-CST ngày 27/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND
35 01-10-2013 Quyết định số 1023/QĐ-BHXH ngày 23/9/2013 của Tổng Giám đốc về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH áp dụng BHXH các tỉnh, cấp huyện
36 01-10-2013 Công văn số 3723/BHXH-PC ngày 23/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính
37 24-09-2013 Công văn số 3680/BHXH-CSXH ngày 18/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Bảo hiểm thất nghiệp
38 24-09-2013 Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
39 24-09-2013 Công văn số 3620/BHXH-PC ngày 16/9/2013 của BHXH Việt Nam về việc xác định tư cách tham gia tố tụng tại tòa án của bảo hiểm xã hội
40 19-09-2013 Công văn số 3546/BHXH-BC ngày 11/9/2013 của BHXH Việt Nam Về việc xuất hóa đơn tài chính đối với chi phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
41 11-09-2013 Công văn số 3408/KH-BHXH ngày 30/8/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2013
42 03-09-2013 Công văn số 3334/BHXH-BT ngày 27/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hoàn trả tiền đóng BHYT
43 27-08-2013 Công văn số 3238/BHXH-CSYT ngày 19/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán chi phí xét nghiệm đông máu cơ bản và thuốc hỗ trợ gan
44 27-08-2013 Công văn số 3244/BHXH-CSYT ngày 19/8/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm
45 21-08-2013 Quyết định số 888/BHXH-QĐ ngày 8/8/2013 của Tổng Giám đốc Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
46 21-08-2013 Biểu Mẫu theo Quyết định số 888/BHXH-QĐ ngày 8/8/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
47 21-08-2013 CÔng văn số 3189/BHXH-CSYT ngày 12/8/2013 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẩu thuật Phaco
48 05-08-2013 Quyết định số 835/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2013 của BHXH Việt Nam Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
49 01-08-2013 Quyết định số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc Ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS"
50 01-08-2013 Công văn số 2871/BHXH-BT ngày 25/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH-BHYT
51 29-07-2013 Công văn số 2866/BHXH-TĐKT ngày 24/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung
52 29-07-2013 Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013-2020
53 22-07-2013 Quyết định số 789/QĐ-BHXH ngày 16/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc ban hành Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội
54 22-07-2013 Công văn số 2695/BHXH-CSYT ngày 15/7/2013 của BHXH Việt Nam Về việc áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí KCB BHYT
55 10-07-2013 Danh sách thi tuyển viên chức tại Đà Nẵng
56 04-07-2013 Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 của BHXH Việt Nam Về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH một lần
57 04-07-2013 Công văn số 2380/BHXH-CSYT ngày 26/6/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
58 02-07-2013 Công văn số 2307/BHXH-VP ngày 25/6/2013 của BHXH Việt Nam Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
59 27-06-2013 Công văn số 2266/BHXH-BT ngày 20/6/2013 của BHXH Việt Nam Về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH
60 số 1972/BHXH-KT 13-06-2013 Công văn số 1972/BHXH-KT của BHXH Việt Nam ngày 4/6/2013 Về việc tăng cường công tác kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo
61 số 1357/BHXH-VP 12-06-2013 Công văn số 1357/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính
62 1916/BHXH-BC 06-06-2013 Công văn số 1916/BHXH-BC về việc t hồng báo cách thức cấp kinh phí KCB BHYT năm 2013
63 số 1794-BHXH-CST 28-05-2013 Công văn số 1794-BHXH-CST ngày 20/5/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn việc tiếp nhận Sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ
64 số 1622/BHXH-BT 14-05-2013 Công văn số 1622/BHXH-BT ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam Về việc mức lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chưa đóng, chậm đóng.
65 số 1623/TB-BHXH 14-05-2013 Công văn số 1623/TB-BHXH ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ 15/3 đến tháng 4 năm 2013
66 số 1564/BHXH-CSYT 07-05-2013 Công văn số 1564/BHXH-CSYT ngày 03/5/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn số 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế
67 số 1515/BHXH-PC 03-05-2013 Công văn số 1515/BHXH-PC ngày 26/4/2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
68 số 1496-BHXH-BC 03-05-2013 Công văn số 1496-BHXH-BC ngày 25/4/2013 xủa BHXH Việt Nam Về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để lắp đặt hệ thống nước sạch tại các trường học
69 số 1477/BHXH-CSXH 03-05-2013 Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 20/04/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
70 số 356/QĐ-BHXH 26-04-2013 Quyết định số 356/QĐ-BHXH ngày 17/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của hệ thống Bảo hiểm xã hội (từ năm 2012 đến năm 2016)
71 1360/TB-BHXH 26-04-2013 Thông báo số 1360/TB-BHXH ngày 12/04/2013 Thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013.
72 số 1362/KH-BHXH 26-04-2013 Kế hoạch số 1362/KH-BHXH ngày 12/04/2013 của BHXH Việt Nam Triển khai NQ số 30/NQ-Cp ngày 1/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng
73 Số 352/QĐ-BHXH 23-04-2013 Quyết định 352/QĐ-BHXH ngày 15/04/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Về việc thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của BHXH Việt Nam
74 số 1275/KH-BHXH 11-04-2013 Kế hoạch số 1275/KH-BHXH ngày 4/4/2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2013
75 số 47/KH/BCS 11-04-2013 Công văn số 47/KH/BCS ngày 3/4/2013 của Ban cán sự BHXH Việt Nam Về Kế hoạch thực hiện Nhị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
76 số 1193/KH-BHXH 09-04-2013 Công văn số 1193/KH-BHXH ngày 1 tháng 4 năm 2013 của BHXH Việt Nam Kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
77 số 1135/BHXH-CSYT 09-04-2013 Công văn số 1135/BHXH-CSYT ngày 28/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
78 Số 295/QĐ-BHXH 02-04-2013 Số 295/QĐ-BHXH Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ngày 25/3/2013 Về việc ban hành chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam
79 số 812/BHXH-CSYT 11-03-2013 Công văn số 812/BHXH-CSYT ngày 4/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện
80 số 820/BHXH-CST 11-03-2013 Công văn số 820/BHXH-CST ngày 4/3/2013 của BHXH Việt Nam Về việc quét chữ ký trên sổ BHXH của BHXH T.P Hồ Chí Minh
81 số 25/BHXH-BCS 05-03-2013 Công văn số 25/BHXH-BCS ngày 27-2-2013 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
82 số 751/BHXH-CSXH 28-02-2013 Công văn số 751/BHXH-CSXH ngày 23-2-2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH
83 số 736/BHXH-CST 28-02-2013 Công văn số 736/BHXH-CST ngày 22-2-2013 của BHXH Việt Nam Về việc chấn chỉnh cấp trùng thẻ BHYT
84 727/BHXH-BT 25-02-2013 Công văn số 727/BHXH-BT ngày 21 tháng 2 năm 2013 của BHXH Việt Nam Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng
85 653/BHXH-DVT 25-02-2013 Công văn số 653/BHXH-DVT ngày 7/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thanh toán thuốc khám chữa bệnh BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013
86 số 132/QĐ-BHXH 23-02-2013 Quyết định số 132/QĐ-BHXH ngày 7/2/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 1071/QĐ-BHXH ngày 1/9/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
87 số 628/BHXH-BC 23-02-2013 Công văn số 628/BHXH-BC ngày 7/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việ sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT
88 số 584/BHXH-DVT 23-02-2013 Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 5/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việc công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 5 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT
89 số 631/TB-BHXH 22-02-2013 Thông báo số 631/TB-BHXH ngày 7/2/2013 của BHXH Việt Nam về việc Kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Bảo hiểm xã hội
90 545/BHXH-CSYT 07-02-2013 Công văn số 545/BHXH-CSYT ngày 1/2/2013 của BHXH Việt Nam Về việc thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT
91 493/BHXH-CST 05-02-2013 Công văn số 493/BHXH-CST ngày 30/1/2013 của BHXH Việt Nam Về việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT
92 481/BHXH-CSXH 05-02-2013 Công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/1/2013 của BHXH Việt Nam Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH
93 Số 445/BHXH-BT 30-01-2013 Số 445/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 23-1-2013 Về việc chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
94 Số 446/KH-BHXH 30-01-2013 Số 446/KH-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 23/1/2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
95 Số 373/CTr-BHXH 29-01-2013 Số 373/CTr-BHXH Chương trình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020"
96 Số 15/BHXH-CST 16-01-2013 Công văn số 15/BHXH-CST Về việc tăng cường quản lý trong công tác in thẻ BHYT
97 Số 5693/BHXH-CSYT 09-01-2013 Công văn số 5593/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện Đề án thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng
98 5700/BHYT-CSYT 05-01-2013 Về vệc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT
99 Số 1764/QĐ-BHXH 03-01-2013 Quyết Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH
100 Số 5562/BHXH-BC 03-01-2013 Công văn số 5562/BHXH-BC của BHXH Việt Nam về việc xác lập quyền sở hữu của nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng, cho và quản lý, sử dụng hoa hồng
101 5367/BHXH-CST 25-12-2012 Về việc sử dụng Chứng minh nhân dân cũ và mới trong hệ thống BHXH
102 641/BHYT-YT 25-12-2012 Về việc đăng ký KCB BHYT ban đầu và Giám định BHYT tại cơ sở Quân y năm 2013
103 4906/BHXH-CST 05-12-2012 Về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
104 4896/BHXH-CST 03-12-2012 Về việc thu hồi thẻ BHYT
105 4365-BHXH-CST 08-11-2012 Về việc tăng cường quản lý trong công tác phát hành thẻ BHYT
106 19-10-2012 Mô hình khung kèm theo quyết định 1388


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website