STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/2019/TT-BCA 05-08-2019 Thông tư 21/2019/TT-BCA ngày 18/07/2019 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2 14-05-2014 Dự thảo sửa Luật BHXH
3 21-01-2014 Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 3/1/2014 của Ban chấp hành Trưng ương chỉ thị của Bộ chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
4 13-01-2014 Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 3/1/2014 của Ban chấp hành TW Chỉ thị của Ban bí thư triển khai thi hành hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
5 05-11-2013 Công văn số 1878/NHNN-TTGSNH ngày 20/10/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tình hình trích tài khoản tiền gửi của người sử lao động để đóng số tiền nợ BHXH
6 01-10-2013 Công văn số 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của Bộ y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
7 27-08-2013 Công văn số 05/2013-TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra chính phủ Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện trách nhiệm về tố cáo
8 27-08-2013 Công văn số 04/2013-TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra chính phủ Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện trách nhiệm về khiếu nại
9 số 4711-CV/BTCTW 22-05-2013 Công văn số 4711-CV/BTCTW của Ban Chấp hành TW ngày 16/5/2013 Về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị
10 578/TB-KBNN 23-04-2013 Thông báo số 578/TB-KBNN ngày 1/04/2013 của Kho Bạc Nhà Nước Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2013
11 số 539-QĐ-TTg 23-04-2013 Quyết định số 539-QĐ-TTg ngày 1/04/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
12 Thông tư Số 01/2013/TT-BLĐTBXH 18-03-2013 Thông tư Số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ lao động thương binh xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội
13 Thông tư số 14/2013/TT-BTC 11-03-2013 Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 5/2/2013 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định số 66/2012/NĐ-CP ngày 6/ 9/ 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng Nhà Nước
14 Số 3871/TB-KBNN 29-01-2013 Số 3871/TB-KBNN của Khoa Bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2013


Hình ảnh hoạt động
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hướng dẫn người dẫn làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại bộ phận Tiếp nhận Hội nghị CCVC 2018
Liên kết Website